Newsletter DEMAS 4/2017

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

DEMAS je nezávislá platforma, která od svého vzniku v roce 2008 sdružuje 11 českých nevládních organizací věnujících se podpoře demokratizace, lidských práv či občanské společnosti.

Ve čtvrtém zpravodaji roku 2017 se dozvíte o našich aktuálních projektech. Dlouhodobě jde o sérii debat Café Evropa pro širokou veřejnost, dále projekt Prague Climate Talks, který slouží jako platforma pro expertní diskuse na témata spojená se změnami klimatu, a další.

Celý zpravodaj je možné stáhnout tlačítkem PDF vpravo.

#demas #zpravodajInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org