Posílení nezávislých think-tanků při demokratizaci a reformě Egypta

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová, David Král

Doba trvání projektu: ukončen (leden – prosinec 2012)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu je posílení vlivu egyptských think-tanků na formulaci veřejné politiky, včetně jejich schopnosti být relevantním partnerem pro vládu při reformě a demokratizaci Egypta pomocí zkušeností českých think-tanků z období transformace.

Výstupy:

  • Školení v klíčových dovednostech pro práci v think-tanků v Káhiře a Alexandrii
  • Studijní cesta zástupců egyptských think-tanků do Prahy
  • Publikace čtyřech krátkých analýz (policy briefs) egyptskými analytiky pod vedením mentorů z ČR

Partneři:

Arab Forum for Alternatives (Káhira)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, program transformační spolupráce

Publikace

  • Democracy Delayed: Obstacles in Political Transition

    Publikace vznikla ve spolupráci Democracy Reporting International a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM jako reakce na prosbu některých arabských reformátorů, kteří chtěli prohloubit své znalosti o průběhu politických změn ve východní Evropě. Publikace se nezaměřuje tolik na úspěšné přechody k demokracii, ale spíše představuje případové studie, které připomínají problémy, úskalí a politické přehmaty. Ty ohrozily demokratizaci těchto zemí, a dokonce v některých případech způsobily neúspěch transformace v některých státech.

    Publikace je ke stažení zde (v anglickém jazyce) a zde (v arabštině).