Integrace č. 2

Čtrnáct krajů a co Brusel?

Česká republika není tak bohatá, aby si mohla dovolit neinvestovat do rozvoje svých čtrnácti krajů. Jedním z rozhodujících nástrojů úspěchu českých regionů v souvislosti se vstupem do EU bude - podobně jako v případě rakouských spolkových zemí - jejich samostatné zastoupení u institucí Evropské unie v Bruselu.

Číst dál...

Evropská unie v zrcadle veřejného mínění

České veřejné mínění je evropské integraci příznivě nakloněno. Důvěra v Evropskou unii je poměrně vysoká a kdyby se v dohledné době konalo referendum o našem vstupu do EU, skončilo by jednoznačným vítězstvím jeho příznivců. Ohlédneme-li se o několik let zpátky, vidíme, že odhodlání občanů ČR vstoupit do Evropské unie je přes dílčí výkyvy v zásadě stabilní. V každém případě je podpora EU daleko vyrovnanější, než byla podpora našeho vstupu do NATO. Potud bychom si mohli říci, že je vše v pořádku a že není třeba si s podporou veřejnosti našemu vstupu do EU dělat přílišné starosti.

Číst dál...

Názory naší veřejnosti na vstup České republiky do Evropské unie

Hodnotíme-li vztah naší veřejnosti ke vstupu České republiky do Evropské unie, nedojdeme k jednoznačným a kategorickým závěrům. Postoje k otázkám evropské integrace jsou smíšené. Na jedné straně, bereme-li v úvahu vyjádření občanů v hypotetickém referendu, dlouhodobě převažuje pozitivní stanovisko k našemu členství v EU, na straně druhé má veřejnost poměrně kritický postoj k jednotlivým problémovým okruhům, které souvisejí s přípravami ČR na integraci.

Číst dál...

ZÁKON O REFERENDU O VSTUPU DO EU ČESKÁ REPUBLIKA POTŘEBUJE

Jak postupovalo vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie, bylo čím dál víc zřejmé, že bez toho, aniž bychom se zeptali našich občanů, zda si tento vstup skutečně přejí, není fakticky možné do EU vstoupit. Všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně či Senátu pokládají konání referenda o vstupu České republiky do EU za naprosto samozřejmou věc. Aby se však takové referendum mohlo uskutečnit, musí mít oporu v zákoně, a to v zákoně ústavním. Návrh Unie svobody

Číst dál...

Právna úprava priamej demokracie v ústavnom systéme Slovenskej republiky

Právny základ inštitútu priamej demokracie je zakotvený v článku 2 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 244/1998 Z. z. a č. 9/1999 Z. z., ďalej len Ústava). Podľa tohto ustanovenia štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Uvedené ustanovenie teda vyjadruje zvrchovanos?

Číst dál...