POLICY PAPER: The Legal Status of Accredited Parliamentary Assistants

In her policy paper, Nicole Grmelová concerns with accredited assistants to the European Parliament, commonly referred to as APAs. She examines their legal status and evaluates its efficiency, strengths and weaknesses, and also compares its written wording with the actual implementation after 10 years of existence of the legal status of assistants.

Show more PDF

POLICY PAPER: The Legal Status of Accredited Parliamentary Assistants

Nicole Grmelová se ve svém policy paperu zabývá asistenty europoslanců při Evropském parlamentu, v angličtině „APAs“. Zejména pak zkoumá jejich právní status, jeho efektivitu, silné a slabé stránky, a srovnává ho s praktickým fungováním asistentů po 10 letech existence právního statusu.

Show more PDF

POLICY PAPER: Untying the Gordian Knot of the Common European Asylum System: Dublin IV Reform

The latest policy paper by our Shang-Yen Lee and Christian Kvorning Lassen focuses on the reform of Dublin IV regulation under the Common European Asylum System and its prospects after the EP elections.

Show more PDF

POLICY PAPER: Untying the Gordian Knot of the Common European Asylum System: Dublin IV Reform

Náš nejnovější policy paper od Shang-Yen Lee a Christiana Kvorning Lassena se zaměřuje na reformu regulace Dublin IV v rámci Společného evropského azylového systému a její vyhlídky po volbách do Evropského parlamentu.

Show more PDF

ELECTIONS COMMENTARY: Economic Policies – Czech Party Programmes for the EP 2019 Elections

Vít Havelka, in his latest commentary, analyzes the economic policies of Czech political parties' programs for the European Parliament elections.

Show more PDF

POLICY PAPER: Waste as a cause of climate change: what to do with it?

Štěpán Vaškevič in his policy paper examines an often neglected activity in climate policies - waste management and its impact on climate change. How is the Czech republic really standing when it comes to this phenomena? And what are the further perspectives?

Show more PDF

POLICY PAPER: Waste as a cause of climate change: what to do with it?

Štěpán Vaškevič ve svém policy paperu zkoumá často opomíjený faktor klimatických změn, a sice odpad a jeho nakládání s ním. Jak se Česká republika potýká s tímto problémem ve srovnání s ostatními zeměmi? A jaké jsou výhledy do budoucna?

Show more PDF

Chinese Influence in the Western Balkans: An Annual Review

Our Alexandr Lagazzi and Michal Vít, in a joint policy paper, present a year-long reflection on Chinese foreign policy and backdoor-deals diplomacy in the Western Balkans. Analysing the implementation of Chinese-backed investment projects in Serbia and Bosnia and Herzegovina, the paper suggests the impact of Chinese influence in the region.

Show more PDF

Chinese Influence in the Western Balkans: An Annual Review

Alexandr Lagazzi a Michal Vít se v jejich společném policy paperu věnují, s ročním hodnocením vývoje, čínské zahraniční politice a 'backdoor-deals' diplomacii na Západním Balkáně. Analýzou čínských investičních projektů a jejich implementace v Srbsku a Bosně a Herzegovině představují reflexi dopadu čínského vlivu na region.

Show more PDF

Think Visegrad Fellowship – Call for Proposals 2019

Our institute is one of the eight receiving institutions taking part in the Think Visegrad Fellowship program.

Show more DOCEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org