EU MONITOR: Sleeping Dragon No Longer: China’s Influence in Central Europe

Louis Cox-Brusseau published an EU Monitor, in which he focuses on a very sensitive topic – the influence of China in Central Europe. He provides a rather complex picture since he analyses the relations in both economic and political terms.

Show more

EU MONITOR: Sleeping Dragon No Longer: China’s Influence in Central Europe

Louis Cox-Brusseau vydal EU Monitor, ve kterém se zabývá velice citlivým tématem – vlivem Číny ve střední Evropě. A přináší komplexní obraz, protože vztahy analyzuje jak z ekonomického, tak politického úhlu pohledu.

Show more

Room for Discussion: Reciprocity or Domination? Alexandr Lagazzi in the discussion on China–EU relations

On September 19, our Alexandr Lagazzi took part in a discussion from Room for Discussion series at the University of Amsterdam. He and Ties Dams, author of a book about Chinese President Xi Jinping, answered several questions regarding diplomatic and economic relations between China and EU.

Show more

ESJ: Nová hedvábná stezka na západním Balkáně a role čínských investic

Our Alexandr Lagazzi was speaking with a redactor of the server ESJ about Balcans and a Chinese influence there.

Show more

Chinese Influence in the Western Balkans: An Annual Review

Our Alexandr Lagazzi and Michal Vít, in a joint policy paper, present a year-long reflection on Chinese foreign policy and backdoor-deals diplomacy in the Western Balkans. Analysing the implementation of Chinese-backed investment projects in Serbia and Bosnia and Herzegovina, the paper suggests the impact of Chinese influence in the region.

Show more PDF

Chinese Influence in the Western Balkans: An Annual Review

Alexandr Lagazzi a Michal Vít se v jejich společném policy paperu věnují, s ročním hodnocením vývoje, čínské zahraniční politice a 'backdoor-deals' diplomacii na Západním Balkáně. Analýzou čínských investičních projektů a jejich implementace v Srbsku a Bosně a Herzegovině představují reflexi dopadu čínského vlivu na region.

Show more PDF

Clingendael Spectator: EU-China Investments: Solving the 16+1 Equation

Our Alexandr Lagazzi authored the third part of a Clingendael Spectator Series on the EU, reflecting upon the issue of EU-China relations and the role of the 16+1 framework for Chinese investments.

Show more

Clingendael Spectator: EU-China Investments: Solving the 16+1 Equation

Náš Alexandr Lagazzi sepsal třetí část série publikované na Clingendael Spectator o EU, která se zaměřuje na vztahy Unie a Číny. Ve svém článku se zaměřuje na spolupráci v rámci 16+1 a problematiku čínských investic.

Show more

Reviewing the EU-China report from a Taiwanese perspective: A Cautious Step Forward?

Shang-Yen Lee analyzes the EU-China report and presents the Taiwanese perspective.

Show more

Reviewing the EU-China report from a Taiwanese perspective: A Cautious Step Forward?

Shang-Yen Lee analyzuje report o čínsko-evropských vztazích a hodnotí jej podle perspektivy Tchaj-wanu.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org