ČRo Plus: Changes in EU according to Czechs and their satisfaction with membership

Vít Havelka was a guest of Czech Radio Plus, where he commented on Czech citizens' and politicians' attitude toward the European Union.

Zjistit více

ČRo Plus: Změny v EU podle Čechů a jejich spokojenost se členstvím

Vít Havelka byl hostem Českého rozhlasu Plus, kde komentoval postoj českých občanů a politiků k Evropské unii.

Zjistit více

ČRo Plus: Questions and answers: How does the vote go and when are the results due?

Our director Vladimír Bartovic was a guest of the special broadcast of Czech Radio Plus for the European Parliament election.

Zjistit více

ČRo Plus: Otázky a odpovědi: Jak se hlasuje a kdy budou výsledky?

Náš ředitel Vladimír Bartovic byl hostem speciálního vysílání Českého rozhlasu Plus k volbám do Evropského parlamentu.

Zjistit více

ČRo Plus: For a month and a half, British governing Conservatives and opposition Labour tried to agree on common Brexit strategy

Our Vít Havelka was a guest of Czech Radio's Plus station, where he spoke about the breakdown of talks between the British Conservatives and Labour.

Zjistit více

ČRo Plus: Měsíc a půl se britští vládní konzervativci a opoziční labouristé pokoušeli dohodnout na společném postupu k brexitu

Náš Vít Havelka byl hostem Českého rozhlasu Plus, kde mluvil o konci jednání mezi britskými konzervativci a labouristy.

Zjistit více

ČRo Plus: Britain is preparing for hard Brexit

On 5 April, Michal Vít was guest in Czech Radio Plus station's broadcast about Brexit.

Zjistit více

ČRo Plus: Británie se připravuje na tvrdý brexit

Michal Vít byl 5. dubna hostem Českého rozhlasu Plus na téma brexitu.

Zjistit více

ČRo Plus: Assessment of EU debate

Our Vít Havelka talked in Czech Radio Plus station's broadcast on the topic of Czechs' knowledge about the European Union.

Zjistit více

ČRo Plus: Hodnocení debaty o EU

Náš Vít Havelka mluvil v pořadu Evropa Plus na Českém rozhlasu Plus na téma "Co Češi vědí o Evropské unii".

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org