Zpravodaj DEMAS 1/2018

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

DEMAS je nezávislá platforma, která od svého vzniku v roce 2008 sdružuje 11 českých nevládních organizací věnujících se podpoře demokratizace, lidských práv či občanské společnosti.

V jejich prvním zpravodaji roku 2018 se dozvíte i o našich aktuálních aktivitách jako jsou Café Evropa či série publikací Brussels Monitor a Eastern Monitor. V Lednu také proběhla prezentace výsledků Global Go To Think Tank Index 2017

Celý zpravodaj je ke stažení pomocí tlačítka PDF napravo.

#demas #zpravodaj