REPORT: Partnerství pro otevřené vládnutí v České republice – pozitivní trendy a pokrok v agendě

Dne 24. září jsme pořádali kulatý stůl na téma Partnerství pro otevřené vládnutí v České republice. Součástí byla i prezentace průběžné zprávy o provádění Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2016-2018 na období 2016–2017.

V pondělí 24. září proběhl kulatý stůl v Pražském kreativním centru na téma otevřeného vládnutí v České republice. Tématem bylo zejména přiblížení principu otevřeného vládnutí občanům a dalším veřejným aktérům, vývoj agendy otevřených dat a celkové zhodnocení dosavadního plnění 'Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2016-2018 na období 2016–2017'. Podkladem pro tento kulatý stůl byla zpráva o pokrocích v této agendě, kterou vypracovala Věra Řiháčková Pachta a kterou naleznete v přiloženém PDF vpravo vedle článku. Hostem kulatého stolu byl také Jeff Lovitt, který je členem mezinárodního expertního panelu projektu Open Government Partnership.

The priorities of the Czech Republic’s third action plan continue from previous action plans, with a heavy focus on open data and professionalization of public administration. The Government Anti-Corruption Council serves as the multistakeholder forum, and the action plan is closely linked to the anti-corruption agenda. Future action plans could benefit from broadening civil society involvement in the consultative forum and designing more ambitious commitments with clear objectives and measurable activities.

Top Five Key Recommendations:

  • 1. Improve the multistakeholder approach and action plan implementation oversight Raise the OGP profile by establishing a standing working committee on OGP under the Government Anti-Corruption Council with equal representation from public administration, civil society, academia, and other stakeholders.
  • 2. Improve commitment formation Revise the government’s logic when approaching OGP commitments in order to verify a clear relation between the objectives and goals within the OGP initiative, and the results and activities defined in the written commitments.
  • 3. Manage GDPR concerns within open data Respond to GDPR concerns and reflect these concerns in the commitment on open data in the next action plan.
  • 4. Improve open contracting Require mandatory publication of the public subsidies and grant contracts in the register of contracts.
  • 5. Improve access to information legislation Introduce an oversight body or information commissioner as part of the reform and amend the legislation to codify the information order issued by the superior administrative body.

Fotky z kulatého stolu jsou dostupné i na Facebooku.

#OGP #Open Government Partnership #Otevřené vládnutí

Věra Řiháčková Pachta
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Zahraniční politika EU, východní partnerské země EU, EU kooperace a rozvoj, bezpečnost EU a protiteroristická politika

Související články

Žádné související články