Evropská dlouhodobá klimatická strategie: dosáhne EU uhlíkové neutrality v roce 2050?

Naše Kateřina Davidová napsala policy paper, který slouží jako podkladový materiál pro sedmou debatu ze série Prague Climate Talks.

Ve středu 28. listopadu 2018 představila Evropská komise prvotní návrh nové evropské dlouhodobé strategie pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2050.  Následující dva roky bude mezi EU a členskými státy probíhat diskuze o konečné podobě strategie a výši evropského cíle pro snižování emisí. Finální strategie pak musí být vyhotovena a odsouhlasena do roku 2020.

Dokument obsahuje osm scénářů snižování emisí skleníkových plynů do roku 2050. Dva z nich by vedly k uhlíkové neutralitě v roce 2050 a jsou dostatečně vysoké na to, aby EU splnila své závazky z Pařížské dohody.

Cíle pro rok 2030 se v současnosti finalizují v tzv. trialogu, tedy jednání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a zástupci Rady ministrů, kteří přeneseně vyjadřují pozice členských států. Aktuálně jsou cíle pro rok 2030 nastaveny takto: snížení emisí skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990, zvýšení poměru energie z obnovitelných zdrojů na 32 % a zvýšení energetické účinnosti na 32,5 %.

Podle vlastních odhadů Evropské komise by tak při dodržení v současnosti schválených cílů a aktivních klimaticko-energetických plánů měla Evropská unie do roku 2050 snížit své emise o 60 % oproti roku 1990. Toto číslo by však podle Komise stále nevedlo k dodržení závazků obsažených v Pařížské dohodě 11 a navíc existují pochybnosti, že při současné trajektorii bude EU schopna tohoto snížení docílit.

Celý policy paper, včetně doporučení, je dostupný vpravo vedle článku pod tlačítkem PDF.

#PCT #Prague Climate Talks #Pařížská dohoda #Emise #Skleníkové plyny

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org