VOLEBNÍ KOMENTÁŘ: Ekonomické politiky – programy českých politických stran pro evropské volby v roce 2019

Vít Havelka ve svém nejnovějším komentáři rozebírá ekonomické politiky programů českých politických stran pro volby do Evropského parlamentu.

Tento článek je vydaný Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM jako součást speciální volební série před evropskými volbami. Ta se zaměřuje na volební programy českých politických stran, přičemž tento text diskutuje ekonomické politiky. Je však důležité zdůraznit, že jelikož v ČR kandiduje celkem 39 politických uskupení, není možné v rámci tohoto článku zanalyzovat program každé jednotlivé strany. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zabývat se pouze stranami, které mají na základě průzkumů veřejného mínění šanci získat alespoň jeden mandát.

Před tím ale než se pustíme do dalších kapitol, rádi bychom odkázali na náš předchozí článek analyzující nejdůležitější témata v nadcházejících evropských volbách (viz http://europeum.org/data/articles/komentar.pdf). Následující text se na něj odkazuje, a proto se nebude do detailu zabývat tím, jaká témata jsou v současné době diskutována v oblasti ekonomických politik na evropské úrovni. Text se soustředí pouze na politické programy a komentuje je s ohledem na probíhající obecnou diskuzi na evropské úrovni.

Celý text je k dispozici skrz tlačítko PDF napravo od tohoto článku.

#Evropské volby #Evropský parlament #témata voleb #ekonomické programy #volby 2019

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org