Report: European Summer School 2019 "Restart Evropy"

V červenci 2019 se v Praze uskutečnil již sedmnáctý ročník letní školy European Summer School organizované Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM. Letošní program byl zaměřen na současné výzvy, kterým Evropská unie čelí, a to hlavně z perspektivy středoevropských zemí.

Letošní letní školy, která nesla název "Restarting Europe: The Central European Perspective", se zúčastnilo 26 studentů, celkem ze sedmnácti zemí, kteří do Prahy přišli z celého světa. Během sedmi intenzivních dní naši studenti absolvovali šest přednášek, dvě exkurze, tři interaktivní workshopy a mnoho mimoškolských aktivit.

Akademický program začal v pondělí přednáškou Magdalény Vášáryové, bývalé slovenské diplomatky, která studentům přiblížila politiky a perspektivy zemí Visegrádu na dění v Evropě, přičemž celou přednášku provázala klíčovým slovem „odpovědnosti“ mladé generace za naši společnou budoucnost. Poté jsme pokračovali přenáškou a diskuzí s Alešem Chmelařem, náměstkem ministra zahraničních věcí ČR pro evropské záležitosti, který se věnoval zahraniční politice EU. Další den se nesl v tématu migrace, kterému se ve své přenášce věnoval Christian Kvorning Lassen, zástupce ředitele a vedoucí výzkumu institutu EUROPEUM. Christian na „migrační krizi“ navázal problém krize demokracie v EU, včetně perspektivy V4. Po jeho přednášce následoval workshop s Adélou Jurečkovou a Annou Pacovskou z organizace Člověk v tísni, které se soustředily na práci médií v otázce migrace. Další dvě přednášky vedli Stefano Cavagnetto a Lucie Rivera z Prague College, kteří se zaměřili na obchodní blok EU a také na budoucnost konkurenceschopnosti a sociální spravedlnosti v EU. Po jejich přednáškách vedli Lucie a Stefano interaktivní workshop, ve kterém se studenti naší letní školy snažili vymyslet scénáře takové podoby EU, kterou by v budoucnosti sami chtěli budovat. Poslední přednášky akademického programu naší letní školy se ujal Jakub Dürr, stálý představitel ČR při EU, který studentům přiblížil fungování „bruselské bubliny“, jakožto i budoucnost směřování Evropské Unie.

Naši studenti měli během letní školy také příležitost zdokonalit své argumentační a prezentační schopnosti na workshopu s Terezou Vickovou, bývalou prezidentkou Debatního klubu Univerzity Karlovy. Kromě přednášek jsme se účastnili exkurzí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a Senátu ČR, kde se s našimi studenty střetli také jejich představitelé Marek Janovský a Václav Hampl.

European Summer School 2019 byla organizována pod záštitou Zastoupení Evropské komise v České republice a ve spolupráci s Prague College a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Tímto bychom chtěli našim partnerům poděkovat za spolupráci a podporu.

Pro další informace ohledně programu nadcházejícího ročníku letní školy prosím navštivte naši internetovou stránku www.essprague.eu.

 

#European Summer School #ESS #Letní škola

Miroslava Pisklová
Projektová manažerka

Expertiza: Evropská bezpečnost a obrana, hybridní hrozby, transatlantické vztahy, slovenská domácí a zahraniční politika