EURACTIV.cz: Co je to právní stát? A proč je důležité jej respektovat?

V souvislosti s horkou debatou v rámci EU o právním státu odpovídala naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková v článku na serveru Euractiv.cz na otázku, co pod abstraktním pojmem právního státu rozumět a proč je důležité jej mít.

V dnešní debatě o právním státě už dávno nejde jen o základní principy rovnosti před zákonem, povinnosti všech zákon dodržovat či vymahatelnosti práva – pojetí právního státu je mnohem širší a debaty se vedou o legitimitu jednotlivých opatření. Ta by měla stavět na základních demokratických hodnotách, na evropské úrovni obsažených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii: úctě k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, pluralismu, nepřípustností diskriminace, toleranci, spravedlnosti, solidaritě a rovnosti žen a mužů. V praxi sem tak spadá také nezávislost soudnictví, pluralita médií, protikorupční rámec a vyvážené nastavení vztahů mezi institucemi.

Respektování principů vlády práva poskytuje společnosti jistotu a předvídatelnost, tvoří jasně daný rámec vzájemných vztahů mezi jednotlivými společenskými aktéry a garantuje všem jejich práva. To jsou základní stavební kameny pro osobní rozvoj jednotlivců, chod ekonomiky i funkční mezinárodní vztahy.

Celý článek si můžete přečíst ZDE

#právní stát

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední EvropaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org