ČRo Plus: Maďarsko má dva měsíce na to, aby změnilo zákon o financování nevládních organizací

Ředitel našeho institutu Vladimir Bartovic se vyjádřil k problematickémů maďarskému zákonu, který požaduje zvláštní registraci po zahraničních nevládních organizacích. Ta je dle Evropského soudního dvora v rozporu s unijní legislativou.

Unijnímu právu odporuje povinnost registrovat se jako zahraniční agent, to je běžné spíše na východě. Nejvíce soudnímu dvoru vadilo neudělení dotace z evropských fondů konkrétní organizaci, která se neregistrovala do databáze zahraničních subjektů. Tím se prokázala přímá souvislost mezi tímto zákonem a přerozdělováním unijních peněz. Maďarsko tudíž bude muset část zákona upravit, v nejzaším případě Evropská komise na základě rozhodnutí evropského soudního dvora totiž může přejít k finančním sankcím. 

Celý rozhovor si můžete pustit zde

 

 

#Maďarsko

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Související články