POZVÁNKA: Ochrana informačního prostoru, svobodná média a jejich role v posilování právního státu

Zveme Vás na konferenci na téma Ochrana informačního prostoru, svobodná média a jejich role v posilování právního státu, která se bude konat 3. června od 13:45 v Evropském domě v Praze. Konference nabídne dva samostatné bloky.

Z veřejné konzultace před dvěma lety vyšlo stanovisko, že posílení odolnosti demokracie a evropský akční plán pro demokracii se mají týkat orgánů EU i vlád a parlamentů členských států (ty nesou hlavní odpovědnost za zajištění řádného fungování demokracie), stejně jako dalších vnitrostátních orgánů, politických stran, sdělovacích prostředků a internetových platforem. Při plném respektování vnitrostátních kompetencí samotných členských států představuje posílený rámec politiky EU konkrétní opatření s cílem:
 • podporovat spravedlivé volby a silnou účast na demokratickém životě,
 • podporovat svobodné a nezávislé sdělovací prostředky,
 • bojovat proti dezinformacím.
Zdravá demokracie závisí na zapojení občanů do veřejného života a existenci aktivní občanské společnosti, a to neustále, nikoli jen v době konání voleb. Angažovaní, informovaní a zodpovědní občané jsou nejlepší zárukou odolnosti našich demokracií. V akčním plánu pro demokracii je kladen velký důraz na posílení postavení občanů a občanské společnosti v boji proti hrozbám, stejně jako na pluralitu médií ve smyslu, že žádné z nich nemůže být tak velké, aby postupem času opanovalo veřejný prostor v kterémkoli členském státu Evropské unie.
---
Program konference:
13:45 – 14:00 Úvodní slova
 • Věra Jourová, místopředsedkyně, Evropská komise (on-line)
 • David Smoljak, senátor, předseda Výboru pro záležitosti EU, Senát PČR
 • Martin Vokálek, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
14:00 – 15:45 1. blok: Úloha médií v současném turbulentním prostředí
Media Freedom Act vychází z revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách a dotváří tak triádu s akty Evropské komise o digitálních službách a o digitálním trhu. Je tedy nutné se připravit na změny a na to, co nám evropský legislativní prostor v oblasti médií poskytuje a bude zavádět. Co tyto akty znamenají pro média a informační prostor u nás? V jakých oblastech zůstávají nedokonalosti těchto snah či chyby daného uspořádání? Jaká je role svobodných médií v podpoře právního státu a aktivního občanství? A jakým největším výzvám nezávislé sdělovací prostředky čelí?
 • Petr Fleischmann, politolog a filosof
 • Michal Klíma, vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací, Úřad vlády ČR
 • David Smoljak, senátor a předseda Výboru pro záležitosti EU, Senát PČR
 • Josef Šlerka, mediální expert a pedagog
 • Libuše Šmuclerová, předsedkyně představenstva, Czech News Center
 •  Moderátor: Ivo Kaplán, předseda správní rady, Evropský Institut Renaissance
15:45 – 16:15 Přestávka na kávu 
16:15 – 18:00 2. blok: Ochrana informačního a kybernetického prostoru a boj proti dezinformacím versus občanské svobody
Veřejnoprávní média mají v novém prostředí širokého online záběru různých sociálních médií důležitou pozici, neboť jejich financování by mělo plně zajišťovat jejich činnost bez ovlivňování ze strany zvláštních politických nebo ekonomických zájmů. Současné informační prostředí se v poslední době čím dál častěji stává prostředkem k šíření dezinformací a občané se mnohdy uzavírají do informačních bublin. V neposlední řadě pak mohou být některé snahy o boj s dezinformacemi vnímány i jako pokusy o omezení svobody slova či dalších hodnot. Jak chránit informační a kybernetický prostor a zároveň nadále zajišťovat pluralitu názorů a otevřené mediální prostředí? Jak účinně bojovat proti dezinformačním snahám? Kde je linie mezi svobodami a snahami chránit občany a další hodnoty naší společnosti?
 • Alexandra Alvarová, novinářka, spisovatelka a odbornice na dezinformace (on-line)
 • Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu a členka Zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací, Piráti, Zelení/ESA
 • Jakub Kalenský, seniorní analytik, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (on-line)
 • Bohumil Kartous, ředitel, Pražský inovační institut
 • Václav Moravec, redaktor, moderátor a pedagog, Česká televize
 • Jiří Přibáň, právník, profesor, Cardiff University
 • Moderátor: Martin Vokálek, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
---
Konference je organizovaná Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM pod záštitou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR a ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.
Kdy: 30. května 2022, 13:45 - 18:00
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Kapacita sálu je omezena a je proto nutné se registrovat zde: https://bit.ly/3LOu9NI
#konference #media #svoboda #právní stát

Martin Vokálek
Výkonný ředitel

Expertiza: Ekonomická problematika, Evropská bezpečnost a NATO, válečné zločiny a mezinárodní právní problematika.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org