European Summer School 2014 – "Central Europe in the EU: 10 years after"

Další ročník letní školy je tady!

European Summer School 2014 (ESS 2014) s podtitulem "Central Europe in the EU: 10 years after" se zaměřuje jak na retrospektivu členství zemí střední Evropy v EU, tak také na možnosti a výzvy, které členství v EU přinese zemím tohoto regionu v budoucnu. Semináře pokrývají témata jak z hlediska ekonomického, tak také z hlediska politického a institucionálního.

 12. června - 23. července 2014 - Praha


 

#ESS #Praha #léto

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa