EU MONITOR: Ohrožuje AUKUS dohodu o volném obchodu mezi EU a Austrálií?

Tom Baker napsal EU MONITOR o trilaterální dohodě mezi USA, Velkou Británií a Austrálií. Po rozhodnutí Austrálie připojit se k novému trojstrannému bezpečnostnímu paktu se Spojenými státy a Spojeným královstvím, známému jako AUKUS, hrozí rozpad dohody o volném obchodu mezi EU a Austrálií.

Show more PDF

EU MONITOR: How will CBAM affect manufacturing industries in the Czech Republic?

Katharine Klačanský wrote an article about The Carbon Border Adjustment Mechanism and how it will impact manufacturing industry in Czech Republic.

Show more

EU MONITOR: Jak mechanismus úpravy uhlíkových hranic (CBAM) ovlivní zpracovatelský průmysl v České republice?

Katharine Klačanský napsala článek o mechanismu úpravy uhlíkových hranic a jeho dopadu na zpracovatelský průmysl v České republice. Více se dočtete uvnitř článku.

Show more

EU MONITOR: The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and its effects on trade with third countries

Tom Baker wrote an article about The Carbon Border Adjustment Mechanism, which should be one of the policies to green the area of its activity. The paper offers ideas on how best the EU should proceed with the implementation of the CBAM.

Show more PDF

EU MONITOR: Mechanismus úpravy uhlíkových hranic (CBAM) a jeho účinky na obchod se třetími zeměmi

Tom Baker napsal EU MONITOR o mechanismu úpravy uhlíkových hranic, který by měl být jednou z zásad ekologizace oblasti jeho činnosti. Tento dokument nabízí nápady, jak by měla EU při zavádění CBAM postupovat nejlépe.

Show more PDF

EU MONITOR: Conference on the Future of Europe: Czech Perspective

In the new EU MONITOR, our research fellow Vít Havelka comments on the Conference on the Future of Europe from the perspective of the Czech Republic. He mentions the approach of the Czech government and the public to the policies debated at the Conference.

Show more PDF

EU MONITOR: Konference o budoucnosti Evropy z perspektivy České republiky

V novém EU MONITORU náš výzkumný pracovník Vít Havelka komentuje Konferenci o budoucnosti Evropy z perspektivy České republiky. V této souvislosti zmiňuje přístup vlády a české veřejnosti k politikám debatovaným na Konferenci.

Show more PDF

POZVÁNKA: Jakou chceme EU v roce 2025 – Evropská zdravotní unie

Zveme Vás na další debatu ze série "Jakou chceme EU v roce 2025?" o evropské zdravotní unii. Debata proběhne v pondělí 31. května 2021 od 17:30 do 19:00.

Show more

EU MONITOR: Conference on the Future of Europe has started, questions remain

In the new EU MONITOR, our Associate Research Fellow Zuzana Stuchlíková writes, for example, what is the final structure and what topics will be discussed at the Conference on the Future of Europe.

Show more PDF

EU MONITOR: Konference o budoucnosti Evropy začala, otázky zůstávají

V novém EU MONITORU naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková píše například o tom, jaká je konečná struktura a jaká témata se budou projednávat na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Show more PDF