Aktuálně.cz: European plan to save the climate. How will green rules affect the Czech Republic?

Our research fellow Kateřina Davidová, who simultaneously works at Centre for Transport and Energy, took part in a debate organized by server Aktuálně.cz. The discussion which is a part of the ‘‘Evropa v souvislostech“ project was also joined by a Member of the European Parliament – Luděk Niedermayer. Guests discussed the recently introduced climate package of the European Commission ''Fit for 55“ a its impacts on Czechia.

Show more

The Czech Prime Minister seeks to renew the old anti-migration strategy and misinformation campaigns in re-election bid.

In her blog article, our intern Agathe Helluin focuses on Czech politics, particularly on Prime Minister Andrej Babiš and his style of political campaigning, which includes topics such as migration.

Show more PDF

The Czech Prime Minister seeks to renew the old anti-migration strategy and misinformation campaigns in re-election bid.

Naše stážistka Agathe Helluin se ve svém blogovém článku zaměřuje na českou politiku, přesněji na předsedu vlády Andreje Babiše a jeho styl politické kampaně, mezi jejíž témata patří např. migrace.

Show more PDF

Resilience and Urban Governance: Securing Cities

Associate Research Fellow Katarína Svitková writes about challenges facing cities today, tracing the concept of urban resilience throughout the last decade, explored in her recently published book (Resilience and Urban Governance).

Show more PDF

Resilience and Urban Governance: Securing Cities

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková přispěla blogovým článkem, který se zaměřuje na městskou politiku a na výzvy s ní spojené. Zároveň sleduje koncept odolnosti měst, který podrobněji zkoumá ve své nedávno vydané knize (Resilience and Urban Governance).

Show more PDF

Is climate litigation paving the way for a more effective and fair climate governance?

Charlotte Bufano has published a blog post that focuses on the topic of climate change in relation to governments and their policies.

Show more

Představují klimatické spory směr k účinnější a spravedlivější politice ve věci klimatických otázek?

Charlotte Bufano přispěla blogovým článkem, který se zaměřuje na téma klimatické změny ve vztahu k vládám a jejich politikám.

Show more

Decarbonization of the automotive industry

The project called Decarbonization of the automotive industry aims to enable fast and fair decarbonization of the automotive industry in the Czech Republic by bridging the gap between policy- and decision-makers and companies. The key networking activities rely on evidence-based research outputs and follow-up activities with the respective stakeholders of the automotive industry in the Czech Republic. Furthermore, the project aims to deepen the public understanding and social acceptance of the inevitable changes in the transport sector. The project is led by the EUROPEUM Institute for European Policy with financial support from the European Climate Foundation.

Show more

Dekarbonizace automobilového průmyslu

Cílem projektu Dekarbonizace automobilového průmyslu je umožnit rychlou a spravedlivou dekarbonizaci automobilového průmyslu v České republice díky překlenutí mezery v komunikaci mezi politiky, rozhodovacími orgány vlády a podniky. Klíčové aktivity se opírají o výstupy výzkumu a následné spolupráci s příslušnými zainteresovanými stranami automobilového průmyslu v České republice. Cílem je mimo jiné nejen prohloubit porozumění veřejnosti, ale také zvýšit společenské přijetí nadcházejících změn v dopravním sektoru, které se zdají být nevyhnutelné. Projekt vede Institut pro evropskou politiku EUROPEUM za finanční podpory Evropské klimatické nadace.

Show more

Info.cz: Proposal to charge for emissions in transport and heating provokes contradictory reactions

Our researcher Kateřina Davidová commented for Info.cz on the new "Fit for 55" package of proposals on climate and energy challenges. In the article, the researcher explains what plans the EU has to reduce emissions or how the market for emission allowances will change.

Show more