CC Weekly: A green Europe. Combustion engines should be phased out after 2035

Michal Hrubý, a Research Fellow at EUROPEUM, talks about the Fit for 55 package and achieving carbon neutrality by 2050 in the Czechcrunch Weekly podcast.

Show more

CC Weekly: Evropa ekologická. Po roce 2035 by se měly přestat vyrábět spalovací motory

Michal Hrubý, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, si v podcastu Czechcrunch Weekly povídá o balíčku Fit for 55 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Show more

DW: Czech Republic takes over rotating European presidency

The Czech Republic has taken over the rotating presidency of the European council. It has vowed to focus largely on aid to Ukraine and the war's repercussions. Žiga Faktor, the head of our Brussels office talked in a brief interview with DW. Žiga Faktor finds the Czech Republic a perfect fit for trying to find a consensus on the situation and the position towards Russia.

Show more

DW: Česká republika přebírá rotující evropské předsednictví

Česká republika převzala rotující předsednictví. Přislíbila, že se zaměří především na pomoc Ukrajině a na důsledky války. V krátkém rozhovoru pro DW hovořil Žiga Faktor, vedoucí naší bruselské kanceláře. Žiga Faktor považuje Českou republiku za ideální pro pokus o nalezení konsensu o současné situaci a postoji k Rusku.

Show more

Deník N: An explosive passenger is already waiting for the Czech train driver: how we will drive the EU legislative train

Our senior researchers Kateřina Davidová and Vít Havelka provided comments for an article in Deník N on what the government is facing and what role the presiding state has in the development of EU legislation.

Show more

Deník N: Na strojvůdce jménem Česko už čeká výbušný pasažér: jak budeme řídit legislativní vlak EU

Naši seniory výzkumní pracovníci Kateřina Davidová a Vít Havelka poskytli komentáře do článku Deníku N o tom, co vládu čeká a jakou roli má při vzniku unijní legislativy předsedající stát.

Show more

iDnes: Czech sounds through Brussels. Spejbl and Hurvínek will be there with the Presidency

The Czech Republic will sit on the EU Council for the second time in July. Thanks to the presidency and the growing number of visiting diplomats, the Czech language is spreading through Brussels more than usual, so you can hear "ahoj" or "rád tě vidím" here and there in the streets, writes Žiga Faktor in his commentary for iDNES.cz.

Show more

iDnes: Bruselem zní čeština. S předsednictvím se tam ukáže i Spejbl a Hurvínek

Česká republika bude od července v Radě EU zasedat již podruhé. Díky předsednictví a narůstajícímu počtu přijíždějících diplomatů se Bruselem rozléhá čeština více než obvykle, tu a tam tak můžete v ulicích zaslechnout „ahoj“ či „rád tě vidím“, píše ve svém komentáři pro iDNES.cz Žiga Faktor.

Show more

iDnes: Have you banned combustion engines? Tax electric cars and abolish subsidies, Focus urges

Our research fellow Michal Hrubý is quoted in an article by iDnes.cz, which reports on the wave of emotions among motorists brought about by the recent approval of a ban on the sale of new cars and light commercial vehicles with internal combustion engines by the European Parliament. The German magazine Focus has come up with a series of proposals for politicians in this context, dominated by the message: 'There is no reason to subsidise electric cars, but rather to tax them'.

Show more

iDnes: Zakázali jste spalováky? Zdaňte elektromobily a zrušte dotace, vyzývá Focus

Náš výzkumný pracovník Michal Hrubý je citovaný ve článku iDnes.cz, ve kterém se píše o vlně emocí mezi automobilisty, kterou přineslo nedávné schválení zákazu prodeje nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacím motorem, které schválil Evropský parlament. Německý magazín Focus v této souvislosti přišel s řadou návrhů pro politiky, kterým dominuje sdělení: „Elektromobily není důvod dotovat, ale naopak zdanit“.

Show more