Policy Paper | Quo Vadis? Ensuring fair taxation in the digital economy

In her policy paper, our Junior Researcher, Silke Maes, discusses the challenges posed by the increasing digitalization of the economy to tax systems. It highlights the problems of tax avoidance and competition arising from the increasing reliance on intangible assets and the emergence of highly profitable digital business models. The paper focuses on the efforts made at the OECD, EU, and national levels to address these issues.

Show more

Policy Paper | Quo Vadis? Ensuring fair taxation in the digital economy

Naše juniorní výzkumná pracovnice Silke Maes se ve svém policy paperu zabývá výzvami, které pro daňové systémy představuje rostoucí digitalizace ekonomiky. Upozorňuje na problémy s vyhýbáním se daňovým povinnostem a hospodářskou soutěží vyplývající ze závislosti na nehmotném majetku a vzniku vysoce ziskových digitálních obchodních modelů. Zaměřuje se na snahy o řešení těchto problémů na úrovni OECD, EU a jednotlivých států.

Show more

TA3: Dispute over internal combustion engines settled

Germany and the European Commission resolve a dispute over internal combustion engines. Synthetic fuels get an exemption. However, the details of the new agreement have not yet been made public. Our researcher Vít Havelka tells TA3 what this means for motorists and the economy.

Show more

E15: EU responds to US superoffers. But it forgot about nuclear, experts wonder

Our senior research fellow Kateřina Davidová commented for E15 on two proposals to boost Europe's green economy.

Show more

E15: The European Union strikes back at the US. EU unveils its own plans to boost the green economy

This week, the European Commission will present two important proposals to the public - the Critical Raw Materials Act and the Net-Zero Industry Act. Both regulations are a response to the US Inflation Reduction Act of 2022 and aim to make the European economy more competitive and prevent a mass exodus of companies and technological innovation to the United States, Kateřina Davidová, our senior researcher, contributed to this topic.

Show more

Seznam zprávy: Money or the planet? Green politics can do both

The dilemma between the green economy and living standards should not exist at all. But the notion of a " fair transition" would have to become a principle motivating policy at home and in the EU.

Show more

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

The project is focused on the examination of the role of non-governmental organizations in the process of decarbonization of coal regions in V4 countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia). The aim of the project is to describe the best and worst practices of the individual processes for Serbia, who awaits the transformation of its energy mix, largely based on coal. The examined V4 countries have had a slightly different share of coal in their energy mix, while the largest one being in Poland and the second largest one in the Czech Republic, followed by Hungary and Slovakia. There are many similarities and differences in their takes on decarbonisation, thus providing different range of experiences.

Show more PDF

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

Projekt je zaměřen na zkoumání role nevládních organizací v procesu dekarbonizace uhelných regionů v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Cílem projektu je popsat nejlepší a nejhorší praxi jednotlivých procesů pro Srbsko, které čeká transformace jeho energetického mixu založeného z velké části na uhlí. Zkoumané země V4 mají mírně odlišný podíl uhlí ve svém energetickém mixu, přičemž největší je v Polsku a druhý největší v České republice, následuje Maďarsko a Slovensko. V jejich přístupu k dekarbonizaci existuje mnoho podobností i rozdílů, a poskytují tak různou škálu zkušeností.

Show more PDF

Policy Paper | Trust in the EU in times of crisis: Public perceptions in the Czech Republic in the aftermath of the Covid-19 pandemic

How has the Covid-19 pandemic affected the Czechs' relationship with the European Union? This topic is addressed in a policy paper by visiting fellow Mare Ushkovska.

Show more

Policy Paper | Trust in the EU in times of crisis: Public perceptions in the Czech Republic in the aftermath of the Covid-19 pandemic

Jaké ovlivnila pandemie Covid-19 vztah Čechů k Evropské unii? Tímto tématem se zabývá ve svém policy paperu hostující odborná pracovnice Mare Ushkovska.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org