Commentary: EU – Western Balkans summit - More reforms, more money

Our Jana Juzová wrote in her commentary about the EU – Western Balkans summit.

Show more PDF

Komentář: Summit EU a západního Balkánu - Víc financí za více reforem

Naše Jana Juzová píše v komentáři o summitu lídrů členských států EU a zemí západního Balkánu.

Show more PDF

Brief o COVID-19: Eurozóna se dohodla na prvním opatření proti krizi způsobené COVID-19

Vít Havelka v briefu píše o první dohodě ministrů eurozóny na opatřeních proti krizi způsobené pandemií COVID-19.

Show more PDF

EURACTIV: In the beginning of the crisis every state was protecting just its citizens. "Impersonal" summit can revive the neglected solidarity.

Zuzana Stuchlíková was quoted in EURACTIV in article about next EU summit and the member states' cooperation in a fight against coronavirus.

Show more

EURACTIV: S úderem krize chránil každý stát jen sebe a své občany. „Neosobní“ summit může oživit opomíjenou solidaritu

Naše Zuzana Stuchlíková je citovaná na stránkách EURACTIVu, kde hovoří o dalším videosummitu lídrů všech členských zemí EU, kde budou projednávat, jak co nejefektivněji spolupracovat v boji proti pandemii koronaviru.

Show more

ČT24: Vladimír Bartovic about European Union's budget summit

Countries of European Union couldn't come up with the new EU's budget even after two days of negotiations. Even after changes in the first draft, representatives of 27 countries didn't agree on the final form of EU's budget, for years 2021–2027. Director of our institute commented on this issue in the interview for the ČT24.

Show more

ČT24: Vladimír Bartovic o summitu Evropské unie o rozpočtu

Země Evropské unie se ani po dvoudenním summitu neshodly na víceletém rozpočtu. zástupci 27 zemí po úpravě návrhu nedokázali nalézt shodu na celkové výši rozpočtu pro období 2021–2027. Toto komentoval v dnešním rozhovoru pro ČT24 ředitel našeho institutu Vladimír Bartovic.

Show more

Radiožurnál: Vladimír Bartovic on negotiations at the Special EU Summit on the shape of the next budget

The first day of the extraordinary European Union summit on the shape of the next budget did not bring any agreement. The leaders of the member states came to Brussels with so different demands that it was not even expected. Negotiation continues and may even continue until this weekend. Our director Vladimír Bartovic commented on the summit in an interview.

Show more

Radiožurnál: Vladimír Bartovic o jednání na mimořádném summitu EU o podobě příštího rozpočtu.

První den mimořádného summitu Evropské unie o podobě příštího rozpočtu dohodu nepřinesl. Lídři členských států přijeli do Bruselu s natolik rozdílnými požadavky, že se to ani neočekávalo. Jednání pokračuje a možná se protáhne do víkendu. Toto jednání komentoval v rozhovoru náš ředitel, Vladimír Bartovic.

Show more

TA3: V. Bartovic on the European Union Budget Summit

Representatives of the Member States of the European Union meet on Thursday, February 20 at the Brussels Summit. The main topic of the negotiations is the discussions on the shape of the future common budget of the Union for the years 2021 to 2027. According to the information to date, there is no consensus between countries on the amount of money the budget will contain or exactly what the money will be used for. Comments on the summit by our director Vladimír Bartovic.

Show more