E15 | The much-criticised UN climate summit begins in Dubai. Organisers want to sell oil at the summit

The 28th UN Climate Summit, or COP28, kicks off in Dubai on Thursday. EUROPEUM Senior Research Fellow Kateřina Davidová commented on the summit's direction.

Show more

E15 | V Dubaji začíná kritizovaný summit OSN o klimatu. Pořadatelé na něm chtěli prodávat ropu

V Dubaji ve čtvrtek startuje 28. klimatický summit OSN, zvaný též COP28. Komentář k tomu, jakým směrem se bude summit ubírat, přidala do článku seniorní výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM Kateřina Davidová.

Show more

Hospodářské noviny | We are threatened by the influx of refugees and the loss of oil and gas. It is not in our interest to support everything Israel does

"Europe must stand behind Israel and support its right to exist. But that does not mean that it should take a completely unilateral position on the Gaza conflict. It would pay the price for that", says Luuk van Middelaar, a professor and one of the most respected commentators on events in the European Union, in an interview with Hospodářské noviny. Midelaar participated in the Prague European Summit organised, among others, by the EUROPEUM Institute.

Show more

Hospodářské noviny | Hrozí nám příliv uprchlíků a ztráta ropy a plynu. V našem zájmu není podporovat všechno, co Izrael udělá

"Evropa musí stát za Izraelem a podporovat jeho právo na existenci. To ale neznamená, že by měla ke konfliktu v Gaze mít zcela jednostranný postoj. Na to by sama doplatila", říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Luuk van Middelaar, profesor a jeden z nejrespektovanějších komentátorů dění v Evropské unii. Midelaar se zúčastnil Prague European Summit organizovaného mimo jiné Institutem EUROPEUM.

Show more

Právo | A promise will dissapoint

Already last year, the EU-27 prime ministers granted Ukraine candidate status and the December summit is expected to approve the opening of accession talks. Our deputy director Viktor Danek reflected on the EU's promises and Ukraine's thorny path to membership in a piece for Právo.

Show more

ČT24 | The future of EU's enlargement

European Commission has recommended in its assessment report for the accession talks with Ukraine, Moldavia and Bosnia and Herzegovina to begin. The prime ministers of the bloc's countries will have the final say on the matter at the summit in the middle of December, but uninamous agreement will be needed. Will it be possible to achieve? Our deputy director Viktor Daněk has commented on the issue and further EU's reforms in an interview with the ČT24.

Show more

ČT24 | Budoucnost rozšiřování EU

Evropská komise doporučila ve své hodnotící zprávě zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou, Moldavskem a Bosnou a Hercegovinou. Hlavní slovo budou mít ale předsedové členských zemí na summitu v půlce prosince, kde bude potřeba dosáhnout jednomyslného souhlasu. Jaká je šance, že se tak stane? O tom, ale i o dalších reformách EU promluvil v rozhovoru pro ČT24 náš zástupce ředitele Viktor Daněk.

Show more

ČRo Plus | Increased humanitarian aid for Gaza

The European Commission increases the amount of humanitarian aid it will provide in the Gaza Strip. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, comments on what led to this decision and what impact it will have.

Show more

ČRo Plus | Navýšení humanitární pomoci pro Gazu

Evropská komise navyšuje množství humanitární pomoci, které bude poskytovat v pásmu Gazy. Co vedlo k tomuto rozhodnutí a jaké dopady bude mít komentuje zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

INVITATION | EU Enlargement to the Western Balkans: 20 Years After the Thessaloniki Summit

We would like to invite you to the debate "EU Enlargement to the Western Balkans: 20 Years After the Thessaloniki Summit", which will take place on October 16th at 17:00 on the premises of the University of Economics in Prague in room NB 169 (Rectors´ Lounge). Address: Churchill 4, Prague 130 67.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org