INVITATION: Responsible global leadership – How can the V4 countries contribute to a stronger Europe on the global scale

We would like to invite you to to a debate "Responsible global leadership – How can the V4 countries contribute to a stronger Europe on the global scale" organized by our office in Brussels. The debate under the Think Visegrad Platform will take place online on Facebook on Thursday, 29 October from 17:30.

Show more

POZVÁNKA: Zodpovědný lídr: Jak můžou země V4 přispět k silnější Evropě na globální úrovni

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na debatu pořádanou naší bruselskou kanceláří s názvem "Zodpovědný lídr: Jak můžou země V4 přispět k silnější Evropě na globální úrovni". Debata zastřešená platformou Think Visegrad se uskuteční online na našem Facebooku ve čtvrtek 29. října od 17:30 do 19:00.

Show more

iRozhlas: An unusual summit to convince Lukashenko and Russia. What to expect from the meeting of EU leaders to Belarus?

The director of our Institute, Vladimír Bartovic, commented for iRozhlas news portal on the Special European Council meeting on Wednesday, 19 August 2020. The main topic of discussion of European leaders will be foreign policy issues regarding the current situation in Belarus.

Show more

ČT24: European union after the key summit

Our Vít Havelka commented for ČT24 on the development after the key summit of EU leaders.

Show more

EU MONITOR: The new Slovak government: An exemplary to the rest of the V4 amidst global crises?

The new direction of the Slovak political scene and the significance of this development within the Visegrad region: that is the topic our Miroslava Pěčková deals with in her latest EU Monitor.

Show more PDF

EU MONITOR: Nová slovenská vláda: Exemplární příklad vůči zbytku V4 uprostřed globálních krizí

Nové směřování slovenské politické scény a význam tohoto vývoje v rámci visegrádského regionu je téma, kterému se ve svém nejnovějším EU Monitoru věnuje naše Miroslava Pěčková.

Show more PDF

Rádio Slovensko: EU leaders agreed on recovery fund

n Tuesday's (July 21st) broadcast of Rádio Slovensko, the director of the EUROPEUM Institute for European Policy, Vladimír Bartovic, commented on the topic of the recovery fund, the form and division of finances which were agreed upon by the leaders of the European Union member states after the Special European Council.

Show more

TA3: Director of EUROPEUM V. Bartovic on the EU Leaders' Summit

Even though the leaders of the states of the European Union have already been discussing the issues of the EU budget and the recovery fund many times, the final form of the agreement is still unclear. The director of the EUROPEUM Institute for European Policy, Vladimír Bartovic, presented possible pitfalls and obstacles within the negotiations for the Slovak television station TA3.

Show more

9DASHLINE: Health, Trade and North Korea: The EU-South Korea Summit and Future Ties

Our research fellow Tereza Novotná is the author of an article published within the 9DASHLINE platform, which deals with the topic of North and South Korea and their future relationship and ties with the EU.

Show more

9DASHLINE: Zdraví, obchod a Severní Korea: Summit EU a Jižní Korey a budoucí vazby

Naše výzkumná spolupracovnice Tereza Novotná je autorkou článku v rámci platformy 9DASHLINE, který se týká tématiky Severní a Jižní Korey a jejich budoucího vztahu a vazeb na EU.

Show more