Visegrad Insight Podcast: Are Czechs or Slovaks Downplaying the V4 Presidency?

Our Senior Research Fellow Jana Juzová was a guest on a podcast hosted by Visegrad Insight, where she discusses the launch of the Czech EU Presidency and the Slovak Presidency of the Visegrad Group.

Show more

Národní konvent o EU: DOPORUČENÍ: Vztahy EU s indopacifickou oblastí z pohledu ČR

Nejnovější národní konvent o EU proběhl 29. dubna 2022. Přinášíme vám shrnutí základních bodů, které se na konventu probíraly. Doporučení vypracovala Tereza Novotná a Alexandra Visnerova.

Show more PDF

Empowering Serbian CSOs involved in the decarbonization process through the V4 experience

The project focuses on strengthening civil society organizations in Serbia towards more successful advocacy and enhanced participation in policymaking within the area of green transformation with a particular focus on coal phase-out.

Show more

National Convention on the EU: EU relations with the Indo-Pacific region from the perspective of the Czech Republic

Tereza Novotná, Senior Associate Research Fellow, and Alexandra Visnerova, project manager, prepared a background paper on EU-Indo-Pacific relations from the perspective of the Czech Republic. How will the new geopolitical context resulting from the war in Ukraine affect the Indo-Pacific region, including relations with China, and how should the EU respond? Which other partners should the EU work with and which ones should the Czech Republic focus on as a priority during its EU Council Presidency? Which sectors within the European Indo-Pacific Strategy should the EU focus on most and which should the Czech Republic prioritise during its Presidency of the Council?

Show more PDF

Národní konvent o EU: Vztahy EU s indopacifickou oblastí z pohledu ČR

Tereza Novotná, výzkumná spolupracovnice a Alexandra Visnerova, projektová manažerka, vypracovaly podkladový materiál na téma Vztahy EU s indopacifickou oblastí z pohledu ČR. Odpovídají v něm na tři základní otázky: Jak se nový geopolitický kontext v důsledku války na Ukrajině projeví v indopacifické oblasti, včetně vztahů s Čínou, a jak by měla EU reagovat? S kterými dalšími partnery by měla EU spolupracovat a na které by se měla přednostně zaměřit ČR v rámci svého předsednictví Rady EU? Na které sektory v rámci evropské indo-pacifické strategie by se měla EU nejvíce zaměřit a které by měla ČR preferovat v rámci předsednictví Rady?

Show more PDF

INFO.cz: Ukrajina, Gruzie a Moldavsko se hlásí o své místo v Evropské unii. Nastane Východní rozšíření 2.0?

Politika rozšiřování Evropské unie zažila na konci února otřes, když Ruskem napadená Ukrajina podala svoji přihlášku ke členství v EU. V následujících dnech bez váhání stejně učinily i Gruzie a Moldavsko – další země východní Evropy s evropskými aspiracemi a v bezprostředním ohrožení ze strany Moskvy. Zejména ukrajinská žádost se setkala s velmi pozitivní reakcí ze strany EU. Píše naše výzkumnice Jana Juzová pro INFO.cz.

Show more

National Convention on the EU: Territorial aspects of the internal market in the global competition

Our researchers Vít Havelka and Zuzana Kasáková, together with project manager Kristína Chlebáková, prepared a background paper on the territorial aspects of the internal market in the global competition. What are the current trends in international trade affecting the functioning of the EU internal market? What instruments should the European Union use in its trade policy and how to appropriately balance the priority emphasis on free trade with an emphasis on sustainability? What is the future of relations with European partners outside the European Economic Area?

Show more

INVITATION: EU-Pacific Talks: U.S. - Japan relations - new leaders, new chance to restore the old relationship

We would like to invite you to the fifth debate from the EU-Pacific talks series titled "U.S. - Japan relations - new leaders, new chance to restore the old relationship". The debate will take place online on the 15th of February and will be broadcasted on our Facebook page.

Show more

Policy Brief: Responding to China's connectivity agenda in EU's Neighborhood: a Central European perspective

A Policy Brief on the appropriate response of Central European countries to China's expansion in the EU neighbourhood was produced during a study visit to the Brussels office of the Think Visegrad platform. The author of the paper, Jakub Jakóbowski, focuses on the possibilities of engaging Central Europe in the EU's global connectivity agenda, implemented under the Global Gateway initiative. He highlights links with the Western Balkans and the Eastern Partnership as an indispensable element of Central European connectivity.

Show more

Policy Brief: Reakce na čínskou agendu konektivity v sousedství EU: středoevropská perspektiva

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikl Policy Brief zabývající se vhodnou reakcí středoevropských zemí na expanzi Číny v sousedství EU. Autor článku, Jakub Jakóbowski, se v textu zaměřuje na možnosti zapojení Střední Evropy do agendy EU v oblasti globální konektivity, realizované v rámci iniciativy Global Gateway. Jako nepostradatelný prvek středoevropské konektivity zdůrazňuje vazby se západním Balkánem a Východním partnerstvím.

Show more