Analysis | Reinvigorating the EU enlargement policy: Phasing-in as a way to overcome the enlargement impasse

In this paper, Jana Juzová, together with Žiga Faktor and Constanza Celoria, are providing a comprehensive analysis of the proposals initiated by the think-tank community as well as the current initiatives and discussions at the EU level; they are identifying opportunities and areas where tangible progress can be achieved, and providing recommendations to policymakers on how to turn these concepts into reality in the foreseeable future.

Show more

Internship offer: internship in our Brussels office (autumn/winter 2023)

The EUROPEUM Brussels Office is offering internships from September 2023 to January 2024. More information about the offer can be found in the attached PDF file below.

Show more

Nabídka Stáže: Stáž v naší bruselské kanceláři (podzim/zima 2023)

Bruselská kancelář Institutu EUROPEUM nabízí stáže od září 2023 do ledna 2024. Více informací o nabídce naleznete v níže přiloženém souboru PDF.

Show more

BLOG | European Media Freedom Act on the case of Slovenia: Has Slovenia overtaken the European Commission with its new law?

In September 2022, the European Commission put forward a proposal for a new media regulator - the European Media Freedom Act. Slovenia is one of the most struggling EU countries in terms of media freedom and independence. In the summer of 2020, the Janša government proposed a media-focused law that would increase the state's influence over Slovenia's national press agency and limit its funding of the public broadcaster RTV. Has Slovenia's new law put the European Commission ahead of the game? That is what our intern Klára Landová discusses in her blog.

Show more

BLOG | European Media Freedom Act on the case of Slovenia: Has Slovenia overtaken the European Commission with its new law?

V září roku 2022 předložila Evropská komise návrh nového regulátoru médií - Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Slovinsko je jednou ze zemí EU, která nejvíce bojuje se svobodu v médiích a jejich nezávislosti. V létě 2020 navrhla Janšova vláda zákon zaměřený na média, který by měl zvýšit vliv státu na slovinskou národní tiskovou agenturu a omezit její činnost financování veřejnoprávní televize RTV. Předběhlo Slovinsko svým novým zákonem Evropskou komisi? Tím se ve svém blogu zabývá naše stážistka Klára Landová.

Show more

INVITATION | EU-Pacific Talks: EU – ASEAN relations: For better and for worse

We would like to invite you to the debate called "EU – ASEAN relations: For better and for worse" in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on our Facebook on Tuesday, September 27 at 11:00.

Show more

Stáže - září 2022

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vyhlašuje výběrové řízení na stážistické pozice v organizačním a komunikačním týmu s nástupem od září 2022.

Show more

BLOG: Is the COVID-19 pandemic the coup de grace Hungarian democracy?

Intern Filip Sidó wrote a blog on "Is the COVID-19 pandemic a coup in Hungarian democracy?" in which he discusses the newly declared state of emergency in Hungary, which allows Prime Minister Orbán to rule through decrees that essentially give him unlimited power.

Show more PDF

BLOG: Is the COVID-19 pandemic the coup de grace Hungarian democracy?

Stážista Filip Sidó napsal blog na téma "Je pandemie COVID-19 převratem v maďarské demokracii?", ve které se zabývá nově vyhlášeným nouzovým stavem v Maďarsku, který premiérovi Orbánovi umožňuje vládnout pomocí dekretů, které mu v podstatě dávají neomezenou moc.

Show more PDF

Stáže – únor 2022

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vyhlašuje výběrové řízení na stážistické pozice v organizačním a komunikačním týmu s nástupem od února 2022.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org