BLOG | European Media Freedom Act on the case of Slovenia: Has Slovenia overtaken the European Commission with its new law?

In September 2022, the European Commission put forward a proposal for a new media regulator - the European Media Freedom Act. Slovenia is one of the most struggling EU countries in terms of media freedom and independence. In the summer of 2020, the Janša government proposed a media-focused law that would increase the state's influence over Slovenia's national press agency and limit its funding of the public broadcaster RTV. Has Slovenia's new law put the European Commission ahead of the game? That is what our intern Klára Landová discusses in her blog.

Show more

BLOG | European Media Freedom Act on the case of Slovenia: Has Slovenia overtaken the European Commission with its new law?

V září roku 2022 předložila Evropská komise návrh nového regulátoru médií - Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Slovinsko je jednou ze zemí EU, která nejvíce bojuje se svobodu v médiích a jejich nezávislosti. V létě 2020 navrhla Janšova vláda zákon zaměřený na média, který by měl zvýšit vliv státu na slovinskou národní tiskovou agenturu a omezit její činnost financování veřejnoprávní televize RTV. Předběhlo Slovinsko svým novým zákonem Evropskou komisi? Tím se ve svém blogu zabývá naše stážistka Klára Landová.

Show more

INVITATION | EU-Pacific Talks: EU – ASEAN relations: For better and for worse

We would like to invite you to the debate called "EU – ASEAN relations: For better and for worse" in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on our Facebook on Tuesday, September 27 at 11:00.

Show more

Stáže - září 2022

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vyhlašuje výběrové řízení na stážistické pozice v organizačním a komunikačním týmu s nástupem od září 2022.

Show more

BLOG: Is the COVID-19 pandemic the coup de grace Hungarian democracy?

Intern Filip Sidó wrote a blog on "Is the COVID-19 pandemic a coup in Hungarian democracy?" in which he discusses the newly declared state of emergency in Hungary, which allows Prime Minister Orbán to rule through decrees that essentially give him unlimited power.

Show more PDF

BLOG: Is the COVID-19 pandemic the coup de grace Hungarian democracy?

Stážista Filip Sidó napsal blog na téma "Je pandemie COVID-19 převratem v maďarské demokracii?", ve které se zabývá nově vyhlášeným nouzovým stavem v Maďarsku, který premiérovi Orbánovi umožňuje vládnout pomocí dekretů, které mu v podstatě dávají neomezenou moc.

Show more PDF

Stáže – únor 2022

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vyhlašuje výběrové řízení na stážistické pozice v organizačním a komunikačním týmu s nástupem od února 2022.

Show more

SWP: Between change and continuity: European expectations towards Czech and German EU policies after the 2021 elections

For the German Institute for International and Security Affairs, Žiga Faktor, Director of our Brussels office, and Zuzana Stuchlíková, Research Associate at EUROPEUM Institute for European Policy, co-authored an article on the European expectations of the Czech and German governments' European policy.

Show more PDF

INVITATION: "Norway and the Czech Republic – Challenges on the Way to Sustainability and Decarbonization"

We would like to invite you to the debate called "Norway and the Czech Republic – Challenges on the Way to Sustainability and Decarbonization" The debate will take place online on Thursday 11 November at 18:00.

Show more

Review of the Czech EU Policy in 2020/2021

Our researchers Vít Havelka, Kateřina Davidová and Danielle Piatkiewicz wrote a paper titled Review of the Czech EU Policy in 2020/2021.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org