Report: EU – Pacific Talks: H2 – Hydrogen Hype

David Plhák wrote a report from the EU - Pacific Talks debate on: H2 - Hydrogen Hype. The debate outlined the current state of the hydrogen economy and its role in the EU, Czech Republic and Japan's efforts to achieve climate neutrality and reduce energy dependence on hydrogen.

Show more PDF

Report: EU – Pacific Talks: H2 – Hydrogen Hype

David Plhák napsal report z debaty EU - Pacific Talks na téma: H2 – Hydrogen Hype. Debata nastínila současný stav vodíkového hospodářství a jeho roli v úsilí o klimatickou neutralitu a snižování energetické závislosti na vodíku EU, Česka a Japonska.

Show more PDF

INVITATION: EU-Pacific Talks: H2 - Hydrogen Hype

We would like to invite you to the final debate in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Thursday 17 March at 10:00 and will be broadcasted on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA: EU-Pacific Talks: H2 - Hydrogen Hype

Rádi bychom vás pozvali na závěrečnou debatu ze série rozhovorů EU-Pacific s názvem "H2 - Hydrogen Hype". Debata se bude konat online ve čtvrtek 17.března od 10:00 a bude živě vysílána na naší facebookové stránce.

Show more

Podcasts by EUROPEUM

Podcasts by EUROPEUM offer debates and interviews concerning European topics including projects Prague Climate Talks, EU±, and EU-Pacific Talks. You can find a full list of episodes and information on where to listen to the podcast is available in an article.

Show more

Podcasts by EUROPEUM

Podcasts by EUROPEUM nabízí debaty a rozhovory na evropská témata zahrnující projekty Prague Climate Talks, EU± a EU-Pacific Talks. Seznam epizod a informace o tom, kde si podcast můžete pustit, najdete v článku.

Show more
EUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org