Report: Impact of the Russian war in Ukraine on European Security Architecture and EU’s Eastern Neighborhood

On October 25th, EUROPEUM’s Brussels Office under the representation of Think Visegrad Brussels and in cooperation with Fondation Robert Schuman organized an expert discussion titled “Impact of the Russian War in Ukraine on European Security Architecture and EU’s Eastern Neighborhood”. This discussion, which was held under the Chatham House rules, gathered 19 experts from think-tanks, EU institutions, NATO and diplomats from EU Member states.

Show more PDF

Report: Impact of the Russian war in Ukraine on European Security Architecture and EU’s Eastern Neighborhood

Dne 25. října uspořádala bruselská kancelář EUROPEA pod záštitou Think Visegrad Brussels a ve spolupráci s Nadací Roberta Schumana odbornou diskusi s názvem "Dopad ruské války na Ukrajině na evropskou bezpečnostní architekturu a východní sousedství EU". Této diskuse, která se konala podle pravidel Chatham House, se zúčastnilo 19 odborníků z think-tanků, institucí EU, NATO a diplomatů z členských států EU.

Show more PDF

Report: EVs, subsidies and the future of CEE industry

On October 24, EUROPEUM’s Brussels Office under the representation of Think Visegrad Brussels and in cooperation with OSW organized an expert discussion titled “EVs, subsidies and the future of CEE Industry”. This discussion gathered 16 experts from think-tanks, academia, and experts from the European institutions. This discussion was held under the Chatham House rules.

Show more PDF

Report: EVs, subsidies and the future of CEE industry

Dne 24. října uspořádala bruselská kancelář EUROPEA pod záštitou Think Visegrad Brussels a ve spolupráci s OSW odbornou diskusi s názvem "Elektromobily, dotace a budoucnost průmyslu střední a východní Evropy". Této diskuse se zúčastnilo 16 odborníků z think-tanků, akademické obce a odborníků z evropských institucí. Tato diskuse se konala podle pravidel Chatham House.

Show more PDF

POLICY PAPER | Gendering Europe’s Security and Recovery Responses to Ukraine

The policy paper, written by Míla O’Sullivan, illustrates that to centre the gender dimension and women’s voices in all aspects of Europe’s security and recovery responses to Ukraine are areas with the most serious gendered impacts and identifies the risks of gender-oblivious responses to Ukraine’s peaceful and sustainable future as well as to its European integration.

Show more

REPORT | Shaping Our Digital Future: tackling Disinformation in the EU, case of Central and Eastern Europe

Read the report from the debate "Shaping Our Digital Future: tackling Disinformation in the EU, case of Central and Eastern Europe", which took place on 27 March in Brussels.

Show more PDF

REPORT | Shaping Our Digital Future: tackling Disinformation in the EU, case of Central and Eastern Europe

Přečtěte si report z debaty "Shaping Our Digital Future: tackling Disinformation in the EU, case of Central and Eastern Europe", která proběhla 27. března v Bruselu.

Show more PDF

POLICY PAPER | Ukraine's Integration with the EU in the context of the war

The Russian invasion of Ukraine and the effective information policy of the Kiev authorities have opened up an opportunity for Ukraine in the form of broad European public support for the idea of Ukraine joining the EU, writes Krzysztof Nieczypor in his policy paper.

Show more PDF

POLICY PAPER | Resilience building in the V4 against disinformation about the Russian-Ukrainian war

The Visegrad countries are facing enormous Russian disinformation pressure aimed at breaking popular support for aid to Ukraine. If Ukraine were to lose Western support, it would most likely lose the war, which is why Russian disinformation aims to end this support. Writes Dorka Takatsy in her policy paper.

Show more PDF

POLICY PAPER | Resilience building in the V4 against disinformation about the Russian-Ukrainian war

Visegrádské země čelí obrovskému ruskému dezinformačnímu tlaku, jehož cílem je zlomit lidovou podporu pomoci Ukrajině. Pokud by Ukrajina ztratila podporu Západu, s největší pravděpodobností by prohrála válku, a proto je cílem ruských dezinformací tuto podporu ukončit. Píše Dorka Takácsy ve svém policy paperu.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org