Voxpot: Why are European citizens not interested in the Conference on the Future of Europe – and should they be? 


Our associate research fellow Zuzana Stuchlíková published an article in Voxpot. In her article, she mainly focuses on the recently launched Conference on the Future of Europe and the fact that it does not meet much of a public interest.

Show more

Voxpot: Proč Evropany nezajímá Konference o budoucnosti Evropy – a měla by?Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková publikovala článek na mediálním kanále Voxpot. Přibližuje v něm nedávno zahájenou Konferenci o budoucnosti Evropy a především to, proč iniciativa francouzského prezidenta a unijních institucí naráží na nezájem evropských občanů. 


Show more

EURACTIV: The debate on the future of the EU cannot be expected to attract massive interest in the Czech Republic

Our research associate Zuzana Stuchlíková was a guest on the podcast Europe Up Close (EURACTIV), where she discussed the Conference on the Future of Europe from the Czech perspective.

Show more

EURACTIV: Nelze očekávat, že debata o budoucnosti EU vzbudí v ČR masový zájem

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková byla hostem podcastu Evropa z blízka (EURACTIV), kde diskutovala na téma Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky.

Show more

EU MONITOR: Conference on the Future of Europe has started, questions remain

In the new EU MONITOR, our Associate Research Fellow Zuzana Stuchlíková writes, for example, what is the final structure and what topics will be discussed at the Conference on the Future of Europe.

Show more PDF

EU MONITOR: Konference o budoucnosti Evropy začala, otázky zůstávají

V novém EU MONITORU naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková píše například o tom, jaká je konečná struktura a jaká témata se budou projednávat na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Show more PDF

EURACTIV: Will the Conference on the Future of Europe become a new impetus for climate policy?

Our Associate Research Fellow Zuzana Stuchlíková commented on the Conference on the Future of Europe and its expectations for the EURACTIV server.

Show more

EURACTIV: Stane se Konference o budoucnosti Evropy novým impulsem pro klimatickou politiku?

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková pro server EURACTIV okomentovala Konferenci o budoucnosti evropy a s ní spojená očekávání.

Show more

ČRo Plus: How should the European Union change? The Conference on the Future of Europe is about people's views

Our research collaborator Zuzana Stuchlíková commented on the issue of the Conference on the Future of Europe on the Europe Plus program.

Show more

ČRo Plus: Jak by se měla Evropská unie změnit? O názory lidí stojí Konference o budoucnosti Evropy

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková se vyjadřovala k problematice Konference o budoucnosti Evropy v pořadu Evropa plus.

Show more