INVITATION: Café Evropa online: Green economy restart and recovery from the current pandemic

EUROPEUM Institute for European Policy would like to cordially invite you to the next debate in the Café Evropa series. Because of the anti-coronavirus measures, it will be broadcasted online. The discussion will focus on restart of green and recovery from current pandemic. The event will take place on Monday, June 1st.

Show more PDF

POLICY PAPER: European Green Deal: will it bring structural change?

Lucie Vinařská authored a policy paper for the 12th debate of the Prague Climate Talks series titled "European Green Deal: will it bring structural change?", which will take place online on EUROPEUM's Facebook.

Show more PDF

INVITATION: Prague Climate Talks - European Green Deal: will it bring structural change?

We would like to cordially invite you to the debate organized by EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Heinrich-Böll-Stiftung Prague and under the auspices of the UN Information Centre Prague. The debate will take place on Tuesday, May 12th at 4 pm .

Show more PDF

EU MONITOR: Czechs and the Post-2020 Multiannual Financial Framework

In his latest EU monitor, Vít Havelka examines the attitude of the general Czech public towards the new EU Multiannual Financial Framework.

Show more PDF

EU Climate Policy as a challenge for Central Europe

Will the V4 countries stand together while negotiating the climate policies, or will the differences in their energy mixes send each of them in a different way? What are the reasons for Polish hesitant stance on 2050 climate neutrality? These and other questions are answered in the policy paper by Ryszarda Formuszewicz, which she published as part of the Think Visegrad platform.

Show more PDF

EU Climate Policy as a challenge for Central Europe

Budou státy V4 při vyjednávání o klimatických politikách dál postupovat společně, nebo pošle odlišné složené energetických mixů každý stát vlastním směrem? Jaké jsou důvody Polska pro jeho váhavé stanovisko ohledně uhlíkové neutrality v roce 2050? Na tyto a další otázky odpovídá Ryszarda Formuszewicz ve svém policy paperu v rámci platformy Think Visegrad.

Show more PDF

EU MONITOR: Czech Republic vis-à-vis climate change: critical dilemmas ahead?

Our Milan Urbaník is the author of our latest EU monitor on the Czech Republic's relation to climate change. Its aim is to explore where the key dilemmas lay and what trade-offs need to be made in terms of climate change.

Show more PDF

EU MONITOR: Czech Republic vis-à-vis climate change: critical dilemmas ahead?

Náš Milan Urbaník je autorem nejnovějšího EU monitoru týkajícího se vztahu České republiky ke změně klimatu. Jeho cílem je zjistit, kde leží klíčová dilemata a jaké kompromisy jsou pro naši zemi v ohledu klimatické změny nevyhnutelné.

Show more PDF

EU Monitor: The Amazon Wildfires and Environmental Conservation: What Can the EU do?

Helder Hermani published a EU Monitor in which he focuses on the ways EU can contribute to the conservation of Amazon rainforests. He provides analysis and proposes 5 specific steps.

Show more PDF

EU Monitor: The Amazon Wildfires and Environmental Conservation: What Can the EU do?

Helder Hermani publikoval EU Monitor, ve kterém se zabývá tím, jak může EU přispět k ochraně deštných pralesů v Amazonii. Kromě analýzy situace přichází náš výzkumník také s návrhy 5 konkrétních kroků.

Show more PDF