SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

The project is focused on the examination of the role of non-governmental organizations in the process of decarbonization of coal regions in V4 countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia). The aim of the project is to describe the best and worst practices of the individual processes for Serbia, who awaits the transformation of its energy mix, largely based on coal. The examined V4 countries have had a slightly different share of coal in their energy mix, while the largest one being in Poland and the second largest one in the Czech Republic, followed by Hungary and Slovakia. There are many similarities and differences in their takes on decarbonisation, thus providing different range of experiences.

Show more PDF

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

Projekt je zaměřen na zkoumání role nevládních organizací v procesu dekarbonizace uhelných regionů v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Cílem projektu je popsat nejlepší a nejhorší praxi jednotlivých procesů pro Srbsko, které čeká transformace jeho energetického mixu založeného z velké části na uhlí. Zkoumané země V4 mají mírně odlišný podíl uhlí ve svém energetickém mixu, přičemž největší je v Polsku a druhý největší v České republice, následuje Maďarsko a Slovensko. V jejich přístupu k dekarbonizaci existuje mnoho podobností i rozdílů, a poskytují tak různou škálu zkušeností.

Show more PDF

Blog: In tandem with COVID - 19, other, less visible, mental health crises are on the rise.

Michaela Stanová has written a blog in which she discusses how the COVID-19 pandemic has affected the mental health of us all. She argues the emergence of COVID-19 has caused not only an increase in, but also an worsening of, pre-existing mental health problems, but fortunately also an interest in addressing them. This is both at the individual level and at the legislative level.

Show more PDF

Blog: In tandem with COVID - 19, other, less visible, mental health crises are on the rise.

Michaela Stanová napsala blog, ve kterém se věnuje tomu, jak pandemie COVID-19 ovlivnila mentální zdraví nás všech. Tvrdí, výskyt COVID-19 způsobil nejen nárůst, ale i zhoršení již existujících psychických potíží, ale naštěstí i zájem o jejich řešení. A to jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni legislativní.

Show more PDF

INVITATION: Café Evropa online: Coronavirus Vaccination

We would like to invite you to another in a series of debates of Café Evropa, this time on the topic of coronavirus vaccination. The debate is organized by the Representation of the European Commission in the Czech Republic, European Parliament office and the Institute for European Policy EUROPEUM. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on April 6 from 17:30 on our Facebook and YouTube.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Life in the online age - how are we doing in the current digital transformation?

We would like to invite you to another in a series of debates of Café Evropa, this time on the topic of the rule of law in the EU. The debate is organized by the Representation of the European Commission in the Czech Republic, European Parliament office and the Institute for European Policy EUROPEUM. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on March 31 from 18:00 on our Facebook and YouTube.

Show more

Why are CEE countries more prone to democratic backsliding than other EU member states?

In her blog post, Rose Hartwig-Peillon discusses the aspects of democracy in CEE countries.

Show more

POLICY PAPER: Health and Public communication in the era of conspiracy theories

Milan Urbaník in his policy paper addresses public health communication in the era of widespread conspiracy theories. He focuses on the vaccination against COVID-19 and presents the most important attributes of a communication campaign that would challenge disinformation surrounding the vaccination.

Show more PDF

POLICY PAPER: Komunikace zdraví v éře konspiračních teorií

Milan Urbaník se ve svém policy paperu věnuje veřejné komunikaci týkající se zdravotnictví v době široce rozšířených konspiračních teorií. Zaměřuje se zejména vakcinaci proti COVID-19 a představuje zásady komunikační kampaně, která by měla vyvracet dezinformace ohledně vakcinace.

Show more PDF

POLICY PAPER: European Green Deal: will it bring structural change?

Lucie Vinařská authored a policy paper for the 12th debate of the Prague Climate Talks series titled "European Green Deal: will it bring structural change?", which will take place online on EUROPEUM's Facebook.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org