POLICY PAPER: Waste as a cause of climate change: what to do with it?

Štěpán Vaškevič in his policy paper examines an often neglected activity in climate policies - waste management and its impact on climate change. How is the Czech republic really standing when it comes to this phenomena? And what are the further perspectives?

Show more PDF

POLICY PAPER: Odpad jako příčina klimatické změny: co s ním?

Štěpán Vaškevič ve svém policy paperu zkoumá často opomíjený faktor klimatických změn, a sice odpad a jeho nakládání s ním. Jak se Česká republika potýká s tímto problémem ve srovnání s ostatními zeměmi? A jaké jsou výhledy do budoucna?

Show more PDF

INVITATION: Prague Climate Talks: Waste as a driver of climate change: what are the solutions?

We are proud to present the eight event from our project Prague Climate Talks, which will take place on May 13, 2019 at 16:00 in the European House in Prague.

Show more PDF