INVITATION | Café Evropa online: Turkey after the elections - what direction will Turkey take?

We cordially invite you to the next debate in the Café Evropa online series, this time on the topic "Turkey after the elections - what direction will Turkey take?". The debate will take place on Wednesday 7 June.

Zjistit více

POZVÁNKA | Café Evropa online: Turecko po volbách – jakým směrem se bude ubírat?

Srdečně Vás zveme na další debatu v rámci cyklu Café Evropa online, tentokrát na téma: „Turecko po volbách – jakým směrem se bude ubírat?“. Debata se bude konat ve středu 7. června.

Zjistit více

INVITATION | Café Evropa: Artificial Intelligence: opportunity or threat?

We would like to invite you to another debate in the Café Evropa series, this time on the topic "Artificial Intelligence: opportunity or threat?". The debate will take place as part of the World of Books festival programme and will take place at the Prague Exhibition Centre - Křižík Pavilions, Atelier Evropa.

Zjistit více

POZVÁNKA | Café Evropa: Umělá inteligence: příležitost, nebo hrozba?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: „Umělá inteligence: příležitost, nebo hrozba?“. Debata se uskuteční v rámci programu festivalu Svět knihy a bude se odehrávat na Výstavišti Praha - Křižíkovy pavilony, Ateliér Evropa.

Zjistit více

INVITATION | Café Evropa: Crazy and young science in the Czech Republic - something to be proud of | Europe Day

We would like to invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Crazy and young science in the Czech Republic - we have something to be proud of".The debate will take place within the programme of the Europe Day festival and will take place on the main stage on Střelecký ostrov. The event will not be broadcast online.

Zjistit více

POZVÁNKA | Café Evropa: Bláznivá a mladá věda v Česku – máme být na co hrdí | Den Evropy

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: „Bláznivá a mladá věda v Česku – máme být na co hrdí“.Debata se uskuteční v rámci programu festivalu Dne Evropy a bude se odehrávat na Střeleckém ostrově na hlavním pódiu. Akce nebude vysílána online.

Zjistit více

REPORT | Café Evropa: The future of energy in the Czech Republic - how to further reduce dependence on fossil fuels?

As part of the Café Evropa debate series, a debate was held on the topic The future of energy in the Czech Republic - how to further reduce dependence on fossil fuels? Is the Czech Republic succeeding in diversifying its resources and reducing its dependence on fossil fuels? Will the Czech Republic be energy independent from other countries if it moves away from coal? You can read a summary of the outputs of each guest in the report written by our intern Barbora Kociánová.

Zjistit více

REPORT | Café Evropa: Budoucnost energetiky v Česku – jak dále snižovat závislost na fosilních palivech?

V rámci debatního cyklu Café Evropa proběhla debata na téma Budoucnost energetiky v Česku – jak dále snižovat závislost na fosilních palivech? Daří se Česku diverzifikovat zdroje a snižovat závislost na fosilních palivech? Bude Česko v případě odstupu od uhlí energeticky nezávislé na ostatních státech? Shrnutí výstupů jednotlivých hostů si můžete přečíst v reportu, který napsala naše stážistka Barbora Kociánová.

Zjistit více

INVITATION | Café Evropa online: Car transport in Europe - how will the new EU legislation affect it?

We would like to invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Car transport in Europe - how will the new EU legislation affect it?". The debate will take place on Tuesday 2 May at 17:30 online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA | Café Evropa online: Automobilová doprava v Evropě – jak ji ovlivní nová legislativa EU?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Automobilová doprava v Evropě – jak ji ovlivní nová legislativa EU?". Debata se bude konat v úterý 2. května v 17:30 online na naší Facebookové stránce.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org