ČRo Plus: The European Union is preparing joint gas purchases. The summit has not yet produced an agreement on how to lower prices.

Our research fellow Zuzana Stuchlíková commented on the ongoing negotiations on the European summit to help further joint action towards Russia and European energy independence. What will the energy crisis mean for the incoming Czech presidency?

Zjistit více

ČRo Plus: Evropská unie připravuje společné nákupy plynu. Summit ale zatím shodu tom, jak snížit ceny, nepřinesl.

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková v pořadu Odpolední Plus komentovala plánovaná jednání na poli evropského summitu, které mají pomoct dalšímu společnému postupu vůči Rusku a evropské energetické samostatnosti. Co bude energetická krize znamenat pro začínající české předsednictví?

Zjistit více

Deník N: Experts assess the motto of the Czech Presidency

Our researchers Kateřina Davidová and Zuzana Stuchlíková assessed for Deník N the motto of the Czech Presidency, which will be "Europe as a task: reform, renew, strengthen". According to both researchers, this is a good choice. The speech by Václav Havel, to which the motto refers, is still relevant today.

Zjistit více

Deník N: Experti hodnotí motto českého předsednictví

Naše výzkumné pracovnice Kateřina Davidová a Zuzana Stuchlíková zhodnotily pro Deník N motto českého předsednictví, které bude znít "Evropa jako úkol: reformovat, obnovit, posílit". Podle obou výzkumnic je to dobrá volba. Projev Václava Havla, na který motto odkazuje, je podle nich aktuální i dnes.

Zjistit více

Studio TA3: The European Union has agreed on a partial ban on Russian oil. How will this affect the Slovak economy?

Our Associate Research Fellow Zuzana Stuchlíková gave an interview for Slovak TV TA3. Zuzana Stuchlíková talks about the process of approving the latest EU sanctions package against Russia and the ban on Russian oil imports. She discusses how the negotiations went, how the exemptions for Central Europe will work, what it means for fuel prices and what will happen next.

Zjistit více

Studio TA3: Evropská unie se dohodla na částečném zákaze ruské ropy. Jak to ovlivní slovenskou ekonomiku?

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková poskytla rozhovor pro slovenskou televizi TA3. Zuzana Stuchlíková v něm hovoří o procesu schvalování posledního sankčního balíčku EU vůči Rusku a zákazu dovozu ruské ropy. Rozebírá, jak jednání probíhala, jak budou fungovat výjimky pro střední Evropu, co to znamená pro ceny pohonných hmot a co se bude dít dál.

Zjistit více

ČRo Evropa Plus: Affordable dental care and other ideas. How do Europeans imagine the Union in the forthcoming years?

Our researcher Zuzana Stuchlíková was speaking in the ČRo Evropa plus program about the Conference on the Future of Europe. What will the European Union look like in the coming years?

Zjistit více

ČRo Evropa Plus: Cenově dostupná péče o zuby a jiné nápady. Jak si Evropané představují Unii v příštích letech?

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková mluvila v pořadu ČRo Evropa plus o proběhlé Konferenci o budoucnosti Evropy. Jak bude vypadat Evropská unie v příštích letech?

Zjistit více

EURACTIV: Czech expert: EU treaty change unlikely after Conference on the Future of Europe

Our research fellow Zuzana Stuchlíková has provided a commentary for EURACTIV on the EU debate on the future of Europe, in which EU citizens are participating. In the commentary, she outlines how crucial the recommendations that will reach the final stage will be and how, if at all, the European Council will implement citizens' proposals.

Zjistit více

EURACTIV: Celoevropská debata míří do finále. Občané EU chtějí silnější roli, mluví o referendu

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková poskytla pro EURACTIV komentář k celoevropské debatě ohledně budoucnosti Evropy, na které se podílí i občané EU. V rámci komentáře uvádí, jak zásadní budou doporučení, které se dostanou do finále a také jak bude Evropská rada implementovat, jestli vůbec, návrhy občanů.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org