E15: The carbon capture business is taking off in Europe. Brussels to release billions for it

On Monday 20 June, the National Seminar on the topic of CO2 capture and storage in geological structures (CCS) took place, which was the subject of a media report on the news website E15, where Michal Hrubý, a Research Fellow at the EUROPEUM Institute for European Policy, talks about the topic.

Zjistit více

E15: V Evropě se rozjíždí byznys se zachytáváním oxidu uhličitého. Brusel na něj uvolní miliardy

V pondělí 20. června se konal Národní seminář k tématu zachytávání a ukládání CO2 do geologických struktur (CCS), ze kterého vznikl mediální výstup na zpravodajském webu E15, kde k tématu hovoří Michal Hrubý, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zjistit více

Café Evropa online: Food security and the war in Ukraine - will there be enough food for the developing world?

We invite you to a debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Food security and the war in Ukraine - will there be enough food for the developing world?". The debate will take place on 21 June at 17:00 online on our Facebook profile.

Zjistit více

Klimatickakoalice.cz: The European Parliament today missed an opportunity to position the EU as a clear climate leader

According to Michal Hrubý, our researcher, the state's responsibility for the overall reduction of emissions in transport is a signal for the transition to cleaner mobility. In his commentary, he discusses what challenges await us in the transition to emission-free car models after 2035 and what opportunities are open to the Czech Republic in this direction. Kateřina Davidová, a researcher at our institute, adds her words on European climate policy, describing the possible impacts of weakening the EU ETS.

Zjistit více

Klimatickakoalice.cz: Evropský parlament dnes promarnil příležitost postavit EU do role jednoznačného klimatického lídra

Signálem k přechodu na čistší mobilitu je dle slov Michala Hrubého, našeho výzkumného pracovníka, zodpovědnost státu za celkové snižování emisí v dopravě. Ve svém komentáři rozebírá jaké výzvy nás čekají v souvislosti s přechodem na bezemisní modely automobilů po roce 2035 a jaké příležitosti se České republice v tomto směru otevírají. Slovy o evropské klimatické politice jej doplňuje i Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice našeho institutu, která popisuje případné dopady oslabení systému EU ETS.

Zjistit více

Café Evropa: Czech Presidency of the Council of the EU - what awaits the EU under Czech leadership?

We would like to invite you to the next debate in the Café Evropa series, this time on the topic "Czech Presidency of the Council of the EU - what awaits the EU under Czech leadership?". The debate will take place on 23.6.2022 in person at Jungmannova 745/24 (Evropský dům).

Zjistit více

National Convention on the EU: Conclusions and implementation of the outcomes of the Conference on the Future of Europe

The head of our Brussels Office Žiga Faktor has prepared a background paper on the Conclusions and Implementation of the Outcomes of the Conference on the Future of Europe. In it, he answers three questions: How to get more attention from citizens and the media for the conclusions of the Conference? How to ensure successful implementation of the outcomes of the CoFoE? Is it appropriate to use some aspects of the Conference after its conclusion?

Zjistit více PDF

INVITATION: Café Evropa online: EU enlargement - when will the Western Balkan countries see their EU membership?

We invite you to a debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "EU enlargement - when will the Western Balkan countries see their membership in the Union?". The debate will take place on 7 June at 17:30 online on our Facebook profile.

Zjistit více

INVITATION: Protection of information space, free media and their role in strengthening the rule of law

We would like to invite you to a conference on the protection of information space, free media and their role in strengthening the rule of law, which will take place on 3 June at 13:45 at the European House in Prague.

Zjistit více

POZVÁNKA: Ochrana informačního prostoru, svobodná média a jejich role v posilování právního státu

Zveme Vás na konferenci na téma Ochrana informačního prostoru, svobodná média a jejich role v posilování právního státu, která se bude konat 3. června od 13:45 v Evropském domě v Praze. Konference nabídne dva samostatné bloky.

Zjistit více