INVITATION: Café Evropa online: New EU migration and asylum policy - will Europe agree on a common migration management?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Wednesday 4 November from 5:30 PM online on Facebook.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Nová migrační a azylová politika EU - najde Evropa shodu na společném řízení migrace?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlametu. Debata se bude konat 4. listopadu v 17:30 online na facebooku.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: EU's reaction to the latest international issues - how will Europe stand up to the current geopolitical challenges?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Monday 26 October from 6 PM online on Facebook.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Reakce EU na aktuální mezinárodní dění – jak Evropa obstojí před současnými geopolitickými výzvami?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlametu. Debata se bude konat 26. října v 18:00 online na facebooku.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa in regions: Brexit – how does the future relationship with the UK looks like?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Monday 21 October from 5.30 PM online on Facebook. Our guests will discuss the topic of the Brexit – how does the future relationship with the UK looks like?

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Brexit – jak vypadá budoucnost vztahů s Velkou Británií?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika a Eurocentrum Praha. Debata se bude konat 21. října v 17:30.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: The end of coal in the Czech Republic - What is the future of coal regions in Czechia?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Monday 21 September from 5.30 PM online on Facebook. Our guests will discuss the topic of the future of coal regions in the Czech Republic.

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Café Evropa online: Konec uhlí v Česku – Jaká je budoucnost uhelných regionů v ČR?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika a Eurocentrum Praha. Debata se bude konat 21. září v 17:30.

Zjistit více PDF

INVITATION: Café Evropa online: State of the European Union spech 2020 - what awaits EU next year?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Wednesday 16 September from 5.30 PM online on Facebook. This time, the debate will follow up on the State of the Union speech (SOTEU), which will be delivered on the same day.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Projev o stavu Evropské unie 2020 – co čeká EU příští rok?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa, která proběhne ve středu 16. září od 17:30 online na Facebooku. Debata bude tentokrát speciálně navazovat na projev o stavu Evropské unie (SOTEU), který bude přednesen v tentýž den.

Zjistit více