INVITATION: Café Evropa online: What has the Czech Presidency brought for the future - how can the Czech Republic build on the previous six months at the head o

We would like to invite you to an online debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "What has the Czech Presidency brought to the future - how can the Czech Republic build on the previous six months at the head of the EU Council?" The debate will take place on Thursday 19 January at 17:30 online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Co přineslo české předsednictví do budoucna – jak může Česko navázat na předchozí půlrok v čele Rady EU?

Zveme vás na online debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Co přineslo české předsednictví do budoucna – jak může Česko navázat na předchozí půlrok v čele Rady EU?" Debata se bude konat ve čtvrtek 19. ledna v 17:30 online na naší Facebookové stránce.

Zjistit více

Café Europe Report 2022

Read the summary report of the 2022 Café Evropa debate series.

Zjistit více

Café Evropa zpráva 2022

Přečtěte si shrnující zprávu k cyklu debat Café Evropa za rok 2022.

Zjistit více

INVITATION: Hospoda Evropa: Stop by for one! We'll talk about Europe as you see it.

We cordially invite you to an informal debate over a beer. We will talk about Europe as you see it. The debate will take place in person in Mrač. We pay for the first round!

Zjistit více

POZVÁNKA: Hospoda Evropa: Stavte se na jedno! Řeč bude o Evropě, jak ji vidíte vy.

Srdečně Vás zveme na neformální debatu u piva. Řeč bude o Evropě, jak ji vidíte vy. Debata se bude konat osobně v Mrači. První rundu platíme my!

Zjistit více

INVITATION | Café Evropa online: Russian war in Ukraine - is European support for Ukraine sufficient?

We invite you to an online debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "Russian war in Ukraine - is European support for Ukraine sufficient?" The debate will take place on Wednesday 7 December at 17:30 online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA | Café Evropa online: Ruská válka na Ukrajině – je evropská podpora Ukrajiny dostatečná?

Zveme vás na online debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Ruská válka na Ukrajině – je evropská podpora Ukrajiny dostatečná?". Debata se bude konat ve středu 7. 12. v 17:30 online na naší Facebookové stránce.

Zjistit více

INVITATION | Café Evropa: Disinformation - who spreads it and why?

We would like to invite you to another debate in the Café Evropa series, this time on the topic "Disinformation - who spreads it and why?" The debate will take place on 7 November at 17:30 online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA | Café Evropa: Dezinformace – kdo je šíří a proč?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Dezinformace – kdo je šíří a proč?" Debata se bude konat 7. listopadu v 17:30 online na naší Facebookové stránce.

Zjistit více