REPORT | Café Evropa: The future of energy in the Czech Republic - how to further reduce dependence on fossil fuels?

As part of the Café Evropa debate series, a debate was held on the topic The future of energy in the Czech Republic - how to further reduce dependence on fossil fuels? Is the Czech Republic succeeding in diversifying its resources and reducing its dependence on fossil fuels? Will the Czech Republic be energy independent from other countries if it moves away from coal? You can read a summary of the outputs of each guest in the report written by our intern Barbora KIociánová.

Zjistit více

REPORT | Café Evropa: Budoucnost energetiky v Česku – jak dále snižovat závislost na fosilních palivech?

V rámci debatního cyklu Café Evropa proběhla debata na téma Budoucnost energetiky v Česku – jak dále snižovat závislost na fosilních palivech? Daří se Česku diverzifikovat zdroje a snižovat závislost na fosilních palivech? Bude Česko v případě odstupu od uhlí energeticky nezávislé na ostatních státech? Shrnutí výstupů jednotlivých hostů si můžete přečíst v reportu, který napsala naše stážistka Barbora KIociánová.

Zjistit více

INVITATION | Café Evropa online: Car transport in Europe - how will the new EU legislation affect it?

We would like to invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Car transport in Europe - how will the new EU legislation affect it?". The debate will take place on Tuesday 2 May at 17:30 online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA | Café Evropa online: Automobilová doprava v Evropě – jak ji ovlivní nová legislativa EU?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Automobilová doprava v Evropě – jak ji ovlivní nová legislativa EU?". Debata se bude konat v úterý 2. května v 17:30 online na naší Facebookové stránce.

Zjistit více

INVITATION | Café Evropa online: The future of energy in the Czech Republic - how to further reduce dependence on fossil fuels?

We would like to invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic "The future of energy in the Czech Republic - how to further reduce dependence on fossil fuels?". The debate will take place on Monday 24 April at 17:30 online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA | Café Evropa online: Budoucnost energetiky v Česku - jak dále snižovat závislost na fosilních palivech?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Budoucnost energetiky v Česku - jak dále snižovat závislost na fosilních palivech?". Debata se bude konat v pondělí 24. dubna v 17:30 online na naší Facebookové stránce.

Zjistit více

Report | Café Evropa: European commemoration of the Shoah and the fight against anti-Semitism

A debate on the European commemoration of the victims of the Shoah and the fight against anti-Semitism took place as part of the Café Evropa debate series. What is the path to a Czech national strategy to fight anti-Semitism and is a European culture of Shoah remembrance possible? You can read a summary of the outcomes of the individual guests in the report written by our intern Barbora Jehličková.

Zjistit více PDF

Report | Café Evropa: Evropská památka obětem šoa a boj proti antisemitismu

V rámci debatního cyklu Café Evropa proběhla debata na téma Evropská památka obětem šoa a boj proti antisemitismu. Jaká je cesta k české národní strategii pro boj proti antisemitismu a je evropská kultura památky šoa možná? Shrnutí výstupů jednotlivých hostů si můžete přečíst v reportu, který napsala naše stážistka Barbora Jehličková.

Zjistit více PDF

Report | EU-China relations - Will the current crisis change the relationship between the two great powers?

As part of the Café Evropa debate cycle, one of the discussions took place on the relationship and approach between the European Union and China. Among those invited were Magdaléna Slezáková, Ondřej Wagner, David Gardáš and Zdeněk Beránek. You can read a summary of the outputs of individual guests in the report written by our intern Eliška Prostřední.

Zjistit více

Report | Vztahy EU a Číny - Promění současné krize vztah dvou velmocí?

V rámci debatního cyklu Café Evropa, probíhala jedna z diskuzí právě o vztahu a přístupu mezi Evropskou unií a Čínou. Mezi pozvanými byli Magdaléna Slezáková, Ondřej Wagner, David Gardáš a Zdeněk Beránek. Shrnutí výstupů jednotlivých hostů si můžete přečíst v reportu, který napsala naše stážistka Eliška Prostřední.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org