INVITATION: Café Evropa online: Green economy restart and recovery from the current pandemic

EUROPEUM Institute for European Policy would like to cordially invite you to the next debate in the Café Evropa series. Because of the anti-coronavirus measures, it will be broadcasted online. The discussion will focus on restart of green and recovery from current pandemic. The event will take place on Monday, June 1st.

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Café Evropa online: Zelený restart ekonomiky a obnova po současné pandemii

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, i tato bude vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Diskuse bude zaměřena na restart zelené ekonomiky a obnovu po současné pandemii. Akce se uskuteční v pondělí 1. června od 17.30. hodin.

Zjistit více PDF

INVITATION: Café Evropa online: Czech and European Culture during COVID-19 pandemic

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the Czech and European culture during this uneasy time. The debate will take place on Thursday, 21 May.

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Café Evropa online: Česká a evropská kultura v "karanténě"

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, bude i tentokrát vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Debata bude zaměřena na českou a evropskou kulturu v době pandemické krize. Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 21. května 2020.

Zjistit více PDF

INVITATION: Café Evropa online: Czech science fighting the coronavirus– how does the financing works and how does the EU help?

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the fight of Czech science against the coronavirus. The debate will take place on Wednesday, 13 May.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Česká věda v boji s koronavirem – jak funguje její financování a jak vypadá pomoc ze strany EU?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, bude i tentokrát vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Debata bude zaměřena na českou vědu v boji s koronavirem. Debata proběhne ve středu 13. května.

Zjistit více

Upcoming events

See what events we are planning for you in the next weeks.

Zjistit více

Nadcházející události

Podívejte se, jaké události pro vás chystáme v příštích týdnech.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: Economic recovery after the coronavirus – how can EU help?

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the economic recovery after the coronavirus. The debate will take place on Thursday, 7 May.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Ekonomická obnova po koronaviru – jak může pomoci EU?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, bude i tentokrát vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Debata bude zaměřena na ekonomickou obnovu po koronaviru. Debata proběhne ve čtvrtek 7. května.

Zjistit více