Report: Impact of the Russian war in Ukraine on European Security Architecture and EU’s Eastern Neighborhood

On October 25th, EUROPEUM’s Brussels Office under the representation of Think Visegrad Brussels and in cooperation with Fondation Robert Schuman organized an expert discussion titled “Impact of the Russian War in Ukraine on European Security Architecture and EU’s Eastern Neighborhood”. This discussion, which was held under the Chatham House rules, gathered 19 experts from think-tanks, EU institutions, NATO and diplomats from EU Member states.

Zjistit více PDF

Report: Impact of the Russian war in Ukraine on European Security Architecture and EU’s Eastern Neighborhood

Dne 25. října uspořádala bruselská kancelář EUROPEA pod záštitou Think Visegrad Brussels a ve spolupráci s Nadací Roberta Schumana odbornou diskusi s názvem "Dopad ruské války na Ukrajině na evropskou bezpečnostní architekturu a východní sousedství EU". Této diskuse, která se konala podle pravidel Chatham House, se zúčastnilo 19 odborníků z think-tanků, institucí EU, NATO a diplomatů z členských států EU.

Zjistit více PDF

EU-Pacific Talks | Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific

We would like to invite you to the next debate in the EU-Pacific Talks series, this time on the topic "Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific". The online debate will take place on Tuesday, 28 November, from 13:00 to 14:00 as an online stream on FB.

Zjistit více

INVITATION | The Gender-Foreign and Security Policy Nexus: Can the EU be a Global Standard-setter?

We cordially invite you to a discussion with experts entitled "The Gender-Foreign and Security Policy Nexus: Can the EU be a Global Standard-setter?".
 Venue: The Library Europe, Avenue de Broqueville 40, 1200 W-S-L, Brussel

Zjistit více

POZVÁNKA | The Gender-Foreign and Security Policy Nexus: Can the EU be a Global Standard-setter?

Srdečně Vás zveme na besedu s expertkami, která nese název “The Gender-Foreign and Security Policy Nexus: Can the EU be a Global Standard-setter?”.
 Místo konání: The Library Europe, Avenue de Broqueville 40, 1200 W-S-L, Brusel.​

Zjistit více

INVITATION | TAPF: Taking Stock of Transatlantic Relations

We would like to invite you to an event titled "Taking Stock of Transatlantic Relations", organized by EUROPEUM Institute for European Policy, the Atlantic Council, and the American Embassy in Prague as part of the Transatlantic Policy Forum conference. The discussion will take place on Thursday, 2. November at 15:00 in the American Centre in Prague.

Zjistit více

POZVÁNKA | EU±// Konflikt v Náhorním Karabachu – jak ovlivní situaci v regionu a vztahy zúčastněných stran s EU?

Zveme Vás na další debatu ze série EU±, tentokrát na téma "Konflikt v Náhorním Karabachu – jak ovlivní situaci v regionu a vztahy zúčastněných stran s EU?". Setkání proběhne online v pondělí 30. října v 17:30.

Zjistit více

REPORT | What future for QMV in Foreign and Security Policy?

The debate focused on the possible move to qualified majority voting in the EU's Foreign and Security Policy. The participants in the debate discussed the possible negative and positive aspects of the decision. The debate covered topics such as the fear of over-voting as a possible aspect of division within the Union or the ineffectiveness of the current consensus approach.

Zjistit více

REPORT | Jaká je budoucnost hlasování kvalifikovanou většinou v zahraniční a bezpečnostní politice?

Debata se zabývala možným přechodem k hlasování kvalifikovanou většinou v Zahraniční a bezpečnostní politice EU. Učastníci debaty diskutovali o možných negativních a pozitivních aspektech toho rozhodnutí. Debata pokryla témata jako například obava z přehlasování, jako možný aspekt rozdělení uvnitř Unie či neefiktovnost současného konsensuálního přístupu.

Zjistit více

TV Nova | Commentary on President Petr Pavel's speech to MEPs

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, added a commentary to President Petr Pavel's speech to MEPs on key topics of Czech foreign policy.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org