Národní konvent o EU: DOPORUČENÍ: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 3. června 2022. Přinášíme vám shrnutí základních bodů, které se na konventu probíraly. Doporučení vypracoval vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: DOPORUČENÍ: Vztahy EU s indopacifickou oblastí z pohledu ČR

Nejnovější národní konvent o EU proběhl 29. dubna 2022. Přinášíme vám shrnutí základních bodů, které se na konventu probíraly. Doporučení vypracovala Tereza Novotná a Alexandra Visnerova.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy

Vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor vypracoval podkladový materiál na téma Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy. Odpovídá v něm na tři otázky: Jak docílit toho, aby byla závěrům Konference přikládána vetší pozornost občanů a médií? Jak zajistit úspěšnou implementaci výstupů KOBE? Je vhodné využívat některé aspekty Konference i po jejím ukončení? A jakou roli v tomto může Česká republika hrát?

Zjistit více PDF

National Convention on the EU: EU relations with the Indo-Pacific region from the perspective of the Czech Republic

Tereza Novotná, Senior Associate Research Fellow, and Alexandra Visnerova, project manager, prepared a background paper on EU-Indo-Pacific relations from the perspective of the Czech Republic. How will the new geopolitical context resulting from the war in Ukraine affect the Indo-Pacific region, including relations with China, and how should the EU respond? Which other partners should the EU work with and which ones should the Czech Republic focus on as a priority during its EU Council Presidency? Which sectors within the European Indo-Pacific Strategy should the EU focus on most and which should the Czech Republic prioritise during its Presidency of the Council?

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: Vztahy EU s indopacifickou oblastí z pohledu ČR

Tereza Novotná, výzkumná spolupracovnice a Alexandra Visnerova, projektová manažerka, vypracovaly podkladový materiál na téma Vztahy EU s indopacifickou oblastí z pohledu ČR. Odpovídají v něm na tři základní otázky: Jak se nový geopolitický kontext v důsledku války na Ukrajině projeví v indopacifické oblasti, včetně vztahů s Čínou, a jak by měla EU reagovat? S kterými dalšími partnery by měla EU spolupracovat a na které by se měla přednostně zaměřit ČR v rámci svého předsednictví Rady EU? Na které sektory v rámci evropské indo-pacifické strategie by se měla EU nejvíce zaměřit a které by měla ČR preferovat v rámci předsednictví Rady?

Zjistit více PDF

National Convention on the EU: RECOMMENDATION: The territorial dimension of the internal market in global competition

The latest National Convention on the EU took place on 25 February 2022. Here is a summary of the main points discussed at the Convention. The recommendations were prepared by Kristína Chlebáková, Zuzana Kasáková and Vít Havelka.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: DOPORUČENÍ: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Nejnovější národní konvent o EU proběhl 25. února 2022. Přinášíme vám shrnutí základních bodů, které se na konventu probíraly. Doporučení vypracovala Kristína Chlebáková, Zuzana Kasáková a Vít Havelka.

Zjistit více PDF

National Convention on the EU: Territorial aspects of the internal market in the global competition

Our researchers Vít Havelka and Zuzana Kasáková, together with project manager Kristína Chlebáková, prepared a background paper on the territorial aspects of the internal market in the global competition. What are the current trends in international trade affecting the functioning of the EU internal market? What instruments should the European Union use in its trade policy and how to appropriately balance the priority emphasis on free trade with an emphasis on sustainability? What is the future of relations with European partners outside the European Economic Area?

Zjistit více

Národní konvent o EU: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Naši výzkumníci Vít Havelka a Zuzana Kasáková, společně s projektovou manažerkou Kristínou Chlebákovou, vypracovali podkladový materiál na téma Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci. Odpovídají v něm na tři základní otázky: Jaké jsou aktuální trendy mezinárodního obchodu ovlivňující fungování vnitřního trhu EU? Jaké nástroje by měla Evropská unie v obchodní politice využívat a jak v rámci nich vhodně vybalancovat prioritní důraz na volný obchod s akcentem na udržitelnost? Jaká je budoucnost vztahů s evropskými partnery mimo Evropský hospodářský prostor?

Zjistit více

National Convention on the EU: EU relations with the Eastern Neighbourhood

Our researchers Jana Juzová and Katharine Klačanský have written a background paper on EU relations with the Eastern Neighbourhood countries, in which they answer three specific questions. Should the EU continue to approach the Eastern Partnership group as a whole, or should it diversify its approach more? Should the EU develop a specific green strategy for the Eastern Neighbourhood countries and, if so, on what principles? How can the EU counter the influence of other powers (Russia, China, possibly Turkey) working against EU interests in the Eastern Neighbourhood?

Zjistit více