Seznam Zprávy | "It's cynical." Why ANO party turned the tables in the migration pact debate

In light of the debates on the migration pact, which represents the next step in solving the migration issue, the Czech political scene is once again focusing on this topic. However, Prime Minister Petr Fiala and the head of the opposition ANO party Andrej Babiš criticize the agreement, despite their previous positions. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, spoke in the 5:59 podcast about the change in their opinions, the possible reasons that led to it, as well as the content of the pact itself.

Zjistit více

Seznam Zprávy | „Je to cynismus.“ Proč ANO otočilo v debatě o migračním paktu

Ve světle debat o migračního paktu, který představuje další krok v řešení migrační problematiky, se česká politická scéna opět zaměřuje na toto téma. Premiér Petr Fiala i šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš však dohodu kritizují, navzdory svým předešlým postojům. O proměně jejich názorů, možných důvodech, které k tomu vedly, ale i o obsahu samotného paktu mluvil v podcastu 5:59 zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

ČRo | Schválen nový sankční balíček se subjekty mimo území Ruska

Nový třináctý balík sankcí proti Rusku byl dnes schválen zástupci EU. Sankční seznam se rozšířil o dalších 200 osob, firem a institucí. Tato rozšíření zahrnují subjekty mimo území Ruska, kteří se podílejí na obcházení opatření bránících nákupu vojenských technologií Moskvě. Svůj odborný komentář pro pořad Radiožurnál poskytl zástupce ředitele EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

Seznam zprávy | Will Ukraine join the EU in 2030? A consolation for Kyiv and a signal for Moscow

Talks on Ukraine's integration into the European Union are about to begin, and despite the proclamations, the date of entry cannot be set in advance. Žiga Faktor, head of the Brussels office of the EUROPEUM Institute, emphasized that the latest proclamations on Ukraine's EU membership reflect a shift in the approach of member countries to EU enlargement.

Zjistit více

Seznam zprávy | Ukrajina do EU v roce 2030? Útěcha pro Kyjev a signál pro Moskvu

Schyluje se k zahájení rozhovorů o integraci Ukrajiny do Evropské unie, a navzdory proklamacím se nedá datum vstupu stanovit předem. Žiga Faktor, vedoucí bruselské pobočky Institutu EUROPEUM zdůraznil, že poslední proklamace o členství Ukrajiny v EU odrážejí posun v přístupu členských zemí k rozšiřování EU.

Zjistit více

Seznam zprávy: Money or the planet? Green politics can do both

The dilemma between the green economy and living standards should not exist at all. But the notion of a " fair transition" would have to become a principle motivating policy at home and in the EU.

Zjistit více

Seznam zprávy: Peníze, nebo planetu? Zelená politika umí obojí

Dilema mezi zelenou ekonomikou a životní úrovní by vůbec nemuselo existovat. Z pojmu „spravedlivá transformace“ by se ale musel stát princip motivující politiky doma i v EU.

Zjistit více

Seznamzpravy.cz: Comment: Ukraine in the EU? The biggest risk is empty promises

Our Research Fellow Jana Juzova commented on Ukraine's EU integration. Ukraine's economic level and lack of progress in democratic reforms, among other factors, complicate the EU's enlargement to include Ukraine. Accession would affect the flow of money redistributed from European funds, and Ukraine's membership would also have an impact on the EU Council's voting deliberations and the number of MEP seats.

Zjistit více

Seznamzpravy.cz: Komentář: Ukrajina v EU? Největším rizikem jsou prázdné sliby

Naše výzkumná pracovnice Jana Juzová poskytla komentář ohledně začlenění Ukrajiny do EU. Rozšíření Evropské unie o Ukrajinu komplikuje mimo jiné její ekonomická úroveň a nedostatek pokroku v demokratických reformách. Vstup bude mít vliv na toky peněz přerozdělovaných z evropských fondů a také by se členství Ukrajiny projevilo na jednáních Rady EU při hlasování a také v počtu europoslaneckých křesel.

Zjistit více

Seznamzpravy.cz: A blow to the Czech car industry? MEPs approve end to internal combustion engines

In connection with the approval of the proposal to ban the sale of cars with internal combustion engines after 2035, Michal Hruby's commentary for the Seznam Zprávy news website is an optimistic view of the future that awaits us with electric cars.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org