ČRo Evropa Plus: Affordable dental care and other ideas. How do Europeans imagine the Union in the forthcoming years?

Our researcher Zuzana Stuchlíková was speaking in the ČRo Evropa plus program about the Conference on the Future of Europe. What will the European Union look like in the coming years?

Zjistit více

ČRo Evropa Plus: Cenově dostupná péče o zuby a jiné nápady. Jak si Evropané představují Unii v příštích letech?

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková mluvila v pořadu ČRo Evropa plus o proběhlé Konferenci o budoucnosti Evropy. Jak bude vypadat Evropská unie v příštích letech?

Zjistit více

EURACTIV: Czech expert: EU treaty change unlikely after Conference on the Future of Europe

Our research fellow Zuzana Stuchlíková has provided a commentary for EURACTIV on the EU debate on the future of Europe, in which EU citizens are participating. In the commentary, she outlines how crucial the recommendations that will reach the final stage will be and how, if at all, the European Council will implement citizens' proposals.

Zjistit více

EURACTIV: Celoevropská debata míří do finále. Občané EU chtějí silnější roli, mluví o referendu

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková poskytla pro EURACTIV komentář k celoevropské debatě ohledně budoucnosti Evropy, na které se podílí i občané EU. V rámci komentáře uvádí, jak zásadní budou doporučení, které se dostanou do finále a také jak bude Evropská rada implementovat, jestli vůbec, návrhy občanů.

Zjistit více

TA3: Ukraine demands guarantees, wants to be in the EU

Our Associate Research Fellow Zuzana Stuchlíková spoke in the TA3 about the possible impact of Ukraine's accession to the European Union, what are the real chances of accession and what view other member states have on it.

Zjistit více

TA3: Ukrajina žádá záruky, chce být v EU

Naše analytička Zuzana Stuchlíková hovořila v relaci televizní stanice TA3 o případných dopadech vstupu Ukrajiny do Evropské unie, jaké jsou reálné šance vstupu a jaký pohled na to mají ostatní členské státy.

Zjistit více

Euractiv.cz: Half a year until the Czech Presidency. It will be more of a ''maintenance'' Presidency, experts say

Our researcher Zuzana Stuchlíková commented for Euractiv.cz on the upcoming French Presidency of the Council of the European Union. According to her, the French presidency will be more visible, unlike the Czech presidency, which is likely to choose the tactic of a "maintenance presidency".

Zjistit více

Euractiv.cz: Půl roku do českého předsednictví. Bude spíš, udržovací‘, míní experti

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková komentovala pro Euractiv.cz nadcházející francouzské předsednictví v Radě Evropské unie. Podle ní bude francouzské předsednictví viditelnější na rozdíl od českého předsednictví, které pravděpodobně zvolí taktiku "udržovacího předsednictví".

Zjistit více

SWP: Between change and continuity: European expectations towards Czech and German EU policies after the 2021 elections

For the German Institute for International and Security Affairs, Žiga Faktor, Director of our Brussels office, and Zuzana Stuchlíková, Research Associate at EUROPEUM Institute for European Policy, co-authored an article on the European expectations of the Czech and German governments' European policy.

Zjistit více PDF

SWP: Mezi změnou a kontinuitou: Evropská očekávání vůči české a německé evropské politice po volbách v roce 2021

Pro Německý institut pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti se Žiga Faktor, ředitel naší bruselské kanceláře a Zuzana Stuchlíková, výzkumná spolupracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, spolupodíleli na tvorbě článku zabývajícím se evropským očekáváním, jaká bude evropská politika české a německé vlády.

Zjistit více PDF