TA3: The EU as a whole does not act on the issue of arms supplies to Ukraine, it is a decision of the member states

Zuzana Stuchlíková, our research associate, commented for TA3 on Ukrainian President Volodymyr Zelenskyj’s summit at the European Union.

Zjistit více

TA3: V otázce dodávek zbraní na Ukrajinu nejedná EU jako celek, je to rozhodnutí členských států

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková se vyjádřila pro TA3 k summitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na půdě Evropské unie.

Zjistit více

EURACTIV: Reform of European elections or the whole EU. Czech Presidency opens sensitive topics in Prague

The Czech Republic, in its role as the presiding country, will have to deal with the European Parliament's proposal to launch the so-called Convention - the process of treaty change. Minister Bek announced that he would send a questionnaire to his European colleagues to find out which proposals could be implemented with or without changing the Treaties. Our researcher Zuzana Stuchlíková commented on the questionnaire initiative for Euractiv.

Zjistit více

EURACTIV: Reforma evropských voleb nebo celé EU. České předsednictví otevřelo v Praze citlivá témata

Česko se v roli předsednické země bude muset zabývat europarlamentním návrhem na nastartování tzv. konventu – procesu změny smluv. Ministr Bek avizoval, že svým evropským kolegům zašle dotazník. Chce tak zjistit, které návrhy by šly naplnit ať už s, nebo beze změny Smluv. Dotazníkovou iniciativu okomentovala naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková pro server Euractiv.

Zjistit více

ČRo Plus: Evaluation of Prime Minister Petr Fiala's speech

Our researcher Zuzana Stuchlíková gave an interview for ČRo Plus on the evaluation of the speech of Czech Prime Minister Petr Fiala in the European Parliament. According to her, Prime Minister Fiala fulfilled what was expected of him.

Zjistit více

ČRo Plus: Zhodnocení projevu premiéra Petra Fialy

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková poskytla pro ČRo Plus rozhovor týkající se zhodnocení projevu českého premiéra Petra Fialy v Evropském parlamentu. Podle ní premiér Petr Fiala splnil to, co se od něj očekávalo.

Zjistit více

ČRo Plus: The European Union is preparing joint gas purchases. The summit has not yet produced an agreement on how to lower prices.

Our research fellow Zuzana Stuchlíková commented on the ongoing negotiations on the European summit to help further joint action towards Russia and European energy independence. What will the energy crisis mean for the incoming Czech presidency?

Zjistit více

ČRo Plus: Evropská unie připravuje společné nákupy plynu. Summit ale zatím shodu tom, jak snížit ceny, nepřinesl.

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková v pořadu Odpolední Plus komentovala plánovaná jednání na poli evropského summitu, které mají pomoct dalšímu společnému postupu vůči Rusku a evropské energetické samostatnosti. Co bude energetická krize znamenat pro začínající české předsednictví?

Zjistit více

Deník N: Experts assess the motto of the Czech Presidency

Our researchers Kateřina Davidová and Zuzana Stuchlíková assessed for Deník N the motto of the Czech Presidency, which will be "Europe as a task: reform, renew, strengthen". According to both researchers, this is a good choice. The speech by Václav Havel, to which the motto refers, is still relevant today.

Zjistit více

Deník N: Experti hodnotí motto českého předsednictví

Naše výzkumné pracovnice Kateřina Davidová a Zuzana Stuchlíková zhodnotily pro Deník N motto českého předsednictví, které bude znít "Evropa jako úkol: reformovat, obnovit, posílit". Podle obou výzkumnic je to dobrá volba. Projev Václava Havla, na který motto odkazuje, je podle nich aktuální i dnes.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org