Op-Ed | Subsidised fossil fuels are a major obstacle to solving the climate crisis. The Czech Republic and the world must confront it

One of the biggest obstacles to solving the climate crisis is fossil fuel subsidies. However, they have not received much attention in the Czech Republic. An Op-Ed on this topic was written by our Senior Research Fellow Kateřina Davidová.

Zjistit více

Op-Ed | Velkou překážkou v řešení klimatické krize jsou dotované fosilní paliva. Česko a svět se tomu musí postavit

Jednou z největších překážek v řešení klimatické krize jsou fosilní dotace. V Česku se jim ale zatím příliš pozornosti nedostává. Op-Ed na toto téma napsala naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová.

Zjistit více

Report: A Plan without Marshall: Getting Ready for Ukraine’s post-war reconstruction

On the 7th November, EUROPEUM Institute for European Policy under Think Visegrad platform organized an expert meeting focusing on current developments regarding the reconstruction of Ukraine, both on the side of the EU through its ambitious Ukraine Facility and through the lenses of international support for Ukraine's recovery and reconstruction.

Zjistit více PDF

Report: A Plan without Marshall: Getting Ready for Ukraine’s post-war reconstruction

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM v rámci platformy Think Visegrad uspořádal 7. listopadu setkání odborníků zaměřené na aktuální vývoj v oblasti obnovy Ukrajiny, a to jak ze strany EU prostřednictvím ambiciózního nástroje pro Ukrajinu, tak z pohledu mezinárodní podpory obnovy a rekonstrukce Ukrajiny.

Zjistit více PDF

iDNES | EU reforms electricity market. How it wants to protect customers and strengthen the industry

Kateřina Davidová, Senior Research Fellow at EUROPEUM Institute, commented on the reforms in the European electricity market and how these changes may affect EU competitiveness.

Zjistit více

iDNES | EU reformuje trh s elektřinou. Jak chce ochránit zákazníky i posílit průmysl

Kateřina Davidová, Seniorní výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM, se vyjádřila k reformám na evropském trhu s elektřinou, a jak tyto změny mohou dopadnout na konkurenceschopnost EU.

Zjistit více

INVITATION | TAPF: Taking Stock of Transatlantic Relations

We would like to invite you to an event titled "Taking Stock of Transatlantic Relations", organized by EUROPEUM Institute for European Policy, the Atlantic Council, and the American Embassy in Prague as part of the Transatlantic Policy Forum conference. The discussion will take place on Thursday, 2. November at 15:00 in the American Centre in Prague.

Zjistit více

EURACTIV: Three reasons why the Czech Republic should accelerate the transition to photovoltaics

According to the International Energy Agency (IEA), solar energy is the cheapest source of electricity in the world, but the Czech Republic still lags far behind the European average. What are its advantages, and how to speed up its implementation in the Czech Republic as quickly as possible? These are the topics discussed by Jonathan Lyons and Kristína Kráľovská, research associates at EUROPEUM Institute, in collaboration with editor Kateřina Horáková in a new article on EURACTIV.cz.

Zjistit více

Deník N: More aid to Ukraine, EU enlargement and Chinese electric cars. European Commission chief unveils her plans for next year

EUROPEUM Institute analyst Vít Havelka commented on Ursula von der Leyen's State of the Union speech, in which the European Commission President covered a number of key topics for the current and future development of the EU.

Zjistit více

Deník N: Další pomoc Ukrajině, rozšíření EU a čínské elektromobily. Šéfka Evropské komise představila plány na příští rok

Analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka se vyjádřil v článku Deníku N k projevu Ursuly von der Leyen o stavu Evropské unie, ve kterém předsedkyně Evropské komise pokryla řadu klíčových témat pro současný a budoucí vývoj EU.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org