Oszkár Roginer-Hofmeister
Projektový manažer Global EU
oroginer@europeum.org
+420 720 425 061

Oszkár Roginer-Hofmeister má vzdělání v oboru hungaristiky, sociologie a historie. Absolvoval magisterské studium v Novém Sadu (Srbsko), získal doktorát z literární vědy na univerzitě v Pécsi (Maďarsko) a studoval sociologii kultury na univerzitách v Zadaru (Chorvatsko) a Štýrském Hradci (Rakousko). V současné době je doktorandem v Centru pro studia jihovýchodní Evropy na Univerzitě Karla Františka ve Štýrském Hradci. Zabývá se především maďarskými menšinovými společnostmi, maďarským menšinovým uměním a literaturou, dějinami maďarského tisku v Jugoslávii, politikou identity a paměti maďarské etnické menšiny v Jugoslávii. Během studií pracoval jako novinář v RTV Vojvodina a na různých pozicích v Centru pro meziamerická studia ve Štýrském Hradci, v Ústavu pro menšinová studia Maďarské akademie věd v Budapešti, na Katedře ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy v Praze, v Centru pro pokročilá studia - jihovýchodní Evropa na Univerzitě v Rijece a v Rumunském institutu pro výzkum národnostních menšin v Kluži-Napoce.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org