O nás

Naše mise

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. EUROPEUM přispívá k demokracii, bezpečnosti, stabilitě, svobodě a solidaritě napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky.

 

Naše hodnoty

NEZÁVISLOST
EUROPEUM je nepolitický think-tank, který není spojen s žádnou českou ani evropskou politickou stranou či hnutím. Finanční zdroje jsou transparentní a veškeré aktivity jsou prováděny bez zásahu sponzorů.
 
SPOLUPRÁCE
EUROPEUM realizuje své aktivity v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, zvláště pak s ostatními českými a evropskými think-tanky, nevládními organizacemi, dalšími aktéry občanské společnosti a médii. 
 
ODPOVĚDNOST
EUROPEUM přistupuje odpovědně k závazku poskytovat prostor pro diskuse a zajistit nová stanoviska týkající se EU. Činí tak vůči zainteresovaným subjektům, české společnosti jako celku a také Evropské unii jakožto komunitě občanů a hodnot.
 
DŮVĚRYHODNOST
EUROPEUM ručí za vysokou úroveň veškerých výstupů a celkovou důvěryhodnost své práce díky spolupráci s expertními pracovníky, (vzájemné) kontrole kvality, neustálé výměně know-how s ostatními think-tanky a partnery a prováděním výzkumu a analýz založených čistě na dostupných faktech a důkazech.

 

Oblasti výzkumu

  • Politiky a instituce EU, otázky týkající se vybraných politik EU a rozpočtu EU: Vysvětlování a analýza.
  • Členské státy EU: Hodnocení očekávání občanů, role České republiky a střední Evropy v EU, základní pilíře jednoty EU.
  • Evropa jako globální hráč: Zahraniční a bezpečností politika EU. 
  • Rozšiřování EU a Evropská politika sousedství.

Náš tým

Vladimír Bartovic
Ředitel
vbartovic@europeum.org
+420732649797
Martin Michelot
Zástupce ředitele
mmichelot@europeum.org
+420727960622
Zuzana Stuchlíková
Vedoucí bruselské kanceláře
zstuchlikova@europeum.org
+32 484 14 06 97
Nelly Tomčíková
Projektová manažerka Prague European Summit
ntomcikova@europeum.org
Christian Kvorning Lassen
Výzkumný pracovník
ckvorning@europeum.org
+420731280709
Martin Vokálek
Manažer kanceláře a projektů
mvokalek@europeum.org
+420728264134
Alexandr Lagazzi
Komunikační manažer
alagazzi@europeum.org
+420776845100
Kateřina Davidová
Výzkumná pracovnice
kdavidova@europeum.org
+420734670514
Michal Vít
Výzkumný pracovník
mvit@europeum.org
Tereza Novotná
Výzkumná spolupracovnice
Tereza.Novotna@ulb.ac.be
Eva Rybková
Výzkumná spolupracovnice
erybkova@europeum.org
+420778492769
Věra Řiháčková
Výzkumná spolupracovnice
vrihackova@europeum.org
Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
kasakova@fsv.cuni.cz
Ivo Šlosarčík
Výzkumný spolupracovník
slosarcik@fsv.cuni.cz
Marko Stojić
Výzkumný spolupracovník
stojic.marko@gmail.com
Jana Juzová
Výzkumná pracovníce
jjuzova@europeum.org
Vít Havelka
Výzkumný spolupracovník
vhavelka@europeum.org


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org