Respekt: For the first time in history, we will try to restore what we have already destroyed in nature

On new European legislation passed by the European Parliament in a close vote to protect climate and species diversity. Protection is no longer enough. Europe's nature is facing a renewal. What do critics of the nature recovery plan fear? And how could it help protect the climate? Our senior researcher Kateřina Davidová comments on this in a new Respekt podcast.

Show more

ČRo Plus: EU Parliament approves major part of climate package

At its meeting on Tuesday, the European Parliament approved key parts of the climate package, including the reform of the emissions trading scheme. The climate package aims to reduce emissions by 55% by 2030 compared to 1990 levels. Our Senior Research Fellow Kateřina Davidová explained the situation for ČRo Plus.

Show more

ČRo Plus: Europoslanci schválili významnou část klimatického balíku

Evropský parlament na svém úterním zasedání schválil klíčové části tzv. klimatického balíčku včetně reformy systému emisních povolenek. Cílem klimatického balíčku je snížit do roku 2030 emise o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Pro ČRo Plus situaci přiblížila naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová.

Show more

ČT24: Disinformation about the ban on cars with internal combustion engines

Our project manager Tatiana Mindeková commented on the growing misinformation about combustion engines and the Green Deal in the CT24 Newsroom.

Show more

BLOG | Injecting the objectives of the European Green Deal into the EU’s Arctic strategy

As noted in previous posts, the Arctic has received considerable attention in the past decade due to climate change, economic opportunities, and the growing military presence in the region. As a result of this trend, shifts in Arctic security dynamics are occurring. What is the future role of the EU in this changing geopolitical environment? Zsanett Gréta Papp asks this question in her blog.

Show more PDF

BLOG | Injecting the objectives of the European Green Deal into the EU’s Arctic strategy

Jak bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, Arktidě byla v posledním desetiletí věnována značná pozornost v souvislosti se změnou klimatu, ekonomickými příležitostmi a rostoucí vojenskou přítomností v regionu. V důsledku této tendence dochází k posunům v arktické bezpečnostní dynamice. Jaká je budoucí role EU v tomto měnícím se geopolitickém prostředí? Na tuto otázku se ptá Zsanett Gréta Papp ve svém blogu.

Show more PDF

iDNES: The EU will turn off your appliances. Lies about the Green Deal have taken over the internet in the Czech Republic

Our junior researcher Tatiana Mindeková conducted an analysis of the narratives around the Green Deal in the Czech and Slovak information scene. What kind of misinformation about the EU climate policy is being voiced in mainstream and alternative media? Tatiana Mindeková commented on the results of her research for iDNES.cz.

Show more

iDNES: EU vám vypne spotřebiče. Lži o Green Dealu ovládly internet v Česku

Naše juniorní výzkumná pracovnice Tatiana Mindeková vypracovala analýzu, ve které se věnuje narativům ohledně Zelené dohody na české a slovenské informační scéně. Jaké dezinformace týkající se klimatické politiky Evropské unie zaznívají v mainstreamových i alternativních médiích? Výsledky svého zkoumání Tatiana Mindeková komentovala pro iDNES.cz.

Show more

Report | Monitoring of the EU's Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space

The European Green Deal is the core of the current climate strategy of the European Union, which has set the goal of making Europe a carbon-neutral continent by 2050. In an effort to monitor and counter disinformation narratives about the deal, IRI's Beacon project launched an initiative called the “European Green Deal: Mapping perceptions in Central and Eastern Europe,” in which six partner organizations studied how the deal is perceived in Bulgaria, Czechia, Poland, Romania, and Slovakia. Our project manager and juniour researcher, Tatiana Mindeková, analyzed narratives spread about the Green Deal and the EU’s green policies through Czech chain emails as well as through selected mainstream media and websites known for spreading disinformation.

Show more PDF

Report | Monitoring of the EU's Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space

Evropská zelená dohoda je jádrem současné klimatické strategie EU, která si stanovila za cíl učinit z Evropy do roku 2050 uhlíkově neutrální zemi. Ve snaze monitorovat a potírat dezinformační narativy o Zelené dohodě zahájil Beacon project vedený International Republican Institute iniciativu nazvanou "European Green Deal: Mapping perceptions in Central and Eastern Europe", v jejímž rámci šest partnerských organizací zkoumalo, jak je dohoda vnímána v Bulharsku, Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Naše projektová manažerka a juniorská výzkumnice Tatiana Mindeková analyzovala narativy šířené o Zelené dohodě a zelené politice EU prostřednictvím českých řetězových e-mailů i vybraných mainstreamových médií a webových stránek známých šířením dezinformací.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org