Konference NATO Warsaw Summit: Budoucnost NATO po varšavském summitu

Martin Michelot zodpovídá v rámci konference zorganizované v návaznosti na červencový summit NATO ve Varšavě otázku: "Co bude pro NATO mezi summity největší výzvou?"

Náš zástupce ředitele Martin Michelot zodpovídá v rámci mezinárodní expertní konference, zorganizované v návaznosti na červencový summit NATO ve Varšavě, otázku: "Co bude pro NATO mezi summity největší výzvou?" 

Konferenci uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s Odborem veřejné diplomacie NATO a Velvyslanectvím Polska v České republice.

Hlavní prioritou pro NATO před bruselským summitem je dosáhnout rovnováhy, kterou se varšavský summit zavázal vytvořit. V NATO existují skupiny zemí s opačnými prioritami, které se mnohdy střetávají. Proto se pro větší země (USA, Francii, Německo) cílem stane nastolení rovnováhy a udržení zemí, které se cítí ohroženě, v bezpečí. 

Celý komentář můžete shlédnout ve videu publikovaném na Youtube kanále AMO.

#NATO #Warsaw Summit #Brussels Summit

Martin Michelot
Výzkumný spolupracovník

Expertiza: NATO and transatlantické vztahy, evropská obranná a bezpečnostní politika, francouzská politika, volební procesy a sociální otázky, skupina Visegrád a CEE, institucionálné otázky EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org