EWB Interview - Vit: If the EU prefers regatta principle, the Western Balkans is lost

Server European Western Balkans přináší rozhovor s naším Michalem Vítem. Tématem rozhovoru je rozšíření EU o země Západního Balkánu, které sebou přináší řadu výzev.

Michal Vít se v rozhovoru pro European Western Balkans vyjadřoval k problémům a výzvám, kterým musí čelit jednotlivé země Západního Balkánu před vstupem do Evropské unie. Může WB6 (Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo) čerpat inspiraci například ze spolupráce zemí V4 předtím, než vstoupily do EU?

Největším problémem je motivace zemí ke spolupráci. Nemůžeme použít příklad spolupráce zemí Visegrádu a aplikovat ho na země Západního Balkánu. Například Chorvatsko, které je takovým vstupním trhem pro EU, není ochotné pomoci ostatním zemím Západního Balkánu na cestě do EU a ani se nesnaží nějakým způsobem usnadnit například spolupráci v oblasti obchodu mezi ostatními zeměmi. 

Celý rozhovor si můžete v anglickém jazyce přečíst zde.

#Západní Balkán #WB6

Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)

Oblasti zájmu: Politické strany, národní identita, V4Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org