Národní konvent o EU: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

První letošní Národní konvent o EU se uskuteční 16. února v Lichtenštejnském paláci. Tématem bude reforma EU institucí a náš institut je odborným garantem této debaty.

Pro první letošní Národní konvent o EU vypracoval podkladový materiál náš ředitel Vladimír Bartovic společně s naší výzkumnou spolupracovnicí Zuzanou Kasákovou.

Hlavními diskuzními otázkami kulatého stolu o institucionální reformě EU v kontextu současné debaty jsou:

  • Jaký postoj by Česká republika měla zaujmout k navrhované reformě složení a způsobu voleb do Evropského parlamentu?
  • Jsou stávající návrhy směřující k efektivnějšímu řízení Evropské unie v zájmu České republiky?
  • Měla by Česká republika podpořit rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou do dalších oblastí?
  • Do jaké míry představují navrhované institucionální změny posun ve způsobu fungování Evropské unie tak, jak je ukotvovala Lisabonská smlouva?

Komepletni podkladový dokument ve formátu PDF je dostupný vedle článku na pravé straně pod tlačítkem PDF.

Více informací naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org