Cíl: Transparentnost - nejlepší zkušenosti nových členských států EU pro Moldavii a Ukrajinu

Partnerský projekt zabývající se zlepšováním právního státu v Moldávii a na Ukrajině ve spolupráci se zeměmi V4.

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: probíhající (září 2014 – květen 2015)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je najít nejlepší způsoby, jak zlepšit roli Evropské unie ve zlepšování právního řádu a boje proti korupci v Moldávii a na Ukrajině na základě zkušeností zemí V4. Speciální důraz bude kladen na možnosti Bruselu ke zvýšení možností aktérů občanské společnosti v jednání se státními autoritami.

Výstupy:

  • Workshop ve Varšavě
  • Zpráva z projektu
  • Seminář v Bruselu
  • Seminář v Kišiněvu 
  • Seminář v Kyjevě

Partneři:

Polish Institute of International Affairs (vedoucí projektu, Polsko)

Center for EU Enlargement Studies (Maďarsko)

Institute for Public Policy (Moldávie)

Ukrainian Institute for Public Policy (Ukrajina)


Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond

IVF logo

The project “Destination: Transparency—New EU Member States’ Best Practices for Moldova and Ukraine” is led by the Polish Institute of International Affairs, and supported by the International Visegrad Fund.

 

 

 

 

#projekt #korupce #transparentnost

Věra Řiháčková Pachta
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Zahraniční politika EU, východní partnerské země EU, EU kooperace a rozvoj, bezpečnost EU a protiteroristická politikaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org