VOLEBNÍ KOMENTÁŘ: Hlavní témata nacházejících Evropských voleb

Vít Havelka a Kateřina Davidová zpracovali komentář, který si klade za cíl poskytnout čtenáři přehled a obecné pochopení kontextu, v němž se budou Evropské volby konat.

Mezi 23. a 26. květnem 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. S tím, jak sílí v jednotlivých zemích nacionální populismus, zvětšují se zmatky kolem Brexitu, zrychluje se globální oteplování a celkově se zhoršuje bezpečnost po celém světě, mnoho lidí považuje nadcházející Evropské volby za jedny z nejdůležitějších od doby, kdy obyvatelé EU začali volit europoslance přímo v roce 1979. První průzkumy naznačují, že dvě největší frakce – EPP a S&D – utrpí zásadní porážku, která je připraví o většinu v parlamentu. Zároveň se předpokládá, že nacionalistické strany zaznamenají výrazné zisky, které jim mohou zajistit až ¼ mandátů v parlamentu.  Bez ohledu na výsledek je pravděpodobné, že se staneme svědky tvrdé kampaně a zajímavé diskuze o nejspornějších tématech, které hýbou evropskou veřejností poslední dekádu. Aby diskuze o evropských volbách měla jistou strukturu, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM se rozhodl zveřejnit řadu publikací, ve kterých budou rozpracována témata, která podle nás budou hrát důležitou roli během kampaně: 1) zhoršování stavu právního státu; 2) migrace; 3) globální oteplování; 4) evropská obranná autonomie a 5) hospodářská politika. Následující text by tedy měl být chápán jako úvod do problematiky a jeho cílem je především poskytnout čtenáři přehled a obecné pochopení kontextu, v němž se budou Evropské volby konat. Nicméně před tím, než se začneme zabývat jednotlivými tématy, rádi bychom zde zmínili několik obecných poznámek. Média v současné době mají občas tendenci prezentovat volby jako boj mezi evropským liberálním mainstreamem a národním populismem. Z našeho pohledu se ale jedná o nešťastné zjednodušení mnohem komplexnějšího rozdělení v rámci EU, které odráží především národní postoje. Jsme toho názoru, že všechna následně zmíněná témata budou mít velmi pravděpodobně různou váhu v každé členské zemi a strany, které bychom považovaly za nacionálně populistické, k nim zaujmou různé pozice. Například hospodářská politika pravděpodobně bude přitahovat více jižní státy než země středo-východní Evropy, zatímco spory ohledně právního státu budou prezentovány hlavně v zemích střední a východní Evropy a méně v těch jižních. Kromě toho neočekáváme, že italská Liga Severu bude bojovat proti proceduře Článku 7, zatímco Fidesz a PiS by ji mohly využít ve své kampani. Důležité je především zmínit, že každé z prezentovaných témat bude odrážet národně specifickou debatu, což znamená, že se jednotlivé argumenty mohou v jednotlivých členských státech EU lišit, ačkoliv povedou ke stejnému způsobu řešení.

Celý text je k dispozici skrz tlačítko PDF napravo od tohoto článku.

#Evropské volby #Evropský parlament #témata voleb

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org