European Summer School 2015 – “Challenges for Europe” Report

V červenci minulého roku jsme uspořádali další ročník European Summer School, přečtěte si nyní shrnutí třinácného ročníku.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádal v červenci 2015 již 13. ročník European Summer School, letní školy zaměřené na evropskou tematiku. Dvanáctidenní program přivítal 28 univerzitních studentů z 10 evropských zemí, ale také Brazílie, Indie nebo Austrálie. Zajímavé diskuze zajistil i fakt, že akademické zázemí našich studentů bylo značně různorodé – od politických věd a evropských studií až po architekturu a biologii.

Třináctý ročník nesl název „Challenges for Europe“ a jednotlivé přednášky se věnovali aktuálním problémům evropské integrace. Témata byla rozdělena do třech skupin – problémy vztažené k vnitřnímu fungování Evropské unie, vnější vztahy a ekonomické výzvy. Studenti tak měli příležitost diskutovat širokou škálu témat – energetickou bezpečnost, migrační krizi, vyjednávání o TTIP, stav vlády práva v EU nebo důsledky finanční krize v současné struktuře evropské ekonomické integrace.

Pro studenty byl připraven I bohatý doprovodný program. Navštívili jsme například Ministerstvo zahraničních věcí, kde studenti diskutovali nově zveřejněnou Koncepci zahraniční politiky ČR a její důsledky pro vnější prezentaci České republiky s Petrem Preclíkem z Odboru politického plánování. Další exkurze zavedla studenty do prostor Poslanecké sněmovny, kde je kromě prohlídky reprezentačních prostor čekala diskuze o geopolitické situaci na východních hranicích EU s poslanci Ivanem Gabalem a Ondřejem Benešíkem. V druhém týdnu studenti navštívili také pražskou centrálu rádia Svobodná Evropa, kde měli příležitost hovořit s novináři zaměřujícími se na dění na Ukrajině.

Ve volném čase EUROPEUM pro studenty připravilo řadu aktivit – vyrazili jsme na beach volleyball, utužovali týmového ducha při závodech dračích lodí, navštívili Mozartovu operu ve Stavovském divadle, užili si party na lodi na Vltavě a vyrazili na jednodenní výlet do Kutné Hory.

Projekt letní školy „European Summer School Prague“ je organizován pod záštitou Zastoupení Evropské komise v Praze, ve spolupráci s Prague College a Fakultou sociálních věd Karlovy univerzity.

A oblíbená „ESS“ se vrátí i v roce 2016! Tématem bude současná migrační vlna a projekt „Europe in Motion“ se uskuteční od 16. do 26. července 2016. Více informací na zde.

#European Summer School #Praha #vzdělání #ESS

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa