ČRo Plus: Jednání o novém dlouhodobém rozpočtu Evropské unie se dostávají do závěrečné fáze

Náš Vít Havelka poskytl pro Český rozhlas Plus rozhovor ohledně otázky nového víceletého finančního rámce Evropské unie. Ve svém komentáři se zaměřil na evropské dotace a nově zahrnuté priority.

Já bych návrh, o kterém se v současnosti jedná, nazval jako pokrok v mezích zákona. To znamená, že na jednu stranu se Evropská komise snažila zachovat tradiční politiky, tedy zemědělství a kohezní politiku, ale přidat k tomu další věci, které pro evropský rozpočet dříve nebyly typické. Konkrétně bych zmínil migraci a ochranu hranic, obranu a pak velký důraz na digitalizaci. Dalším novým trendem, který sice v minulých víceletých finančních rámcích byl obsažen, ale ne extrémně explicitně, je boj s klimatickými změnami. Evropská unie se snaží být pionýrem ve snižování emisí a v boji s klimatickou změnou. Nový víceletý finanční rámec je do jisté míry přizpůsoben tomu, aby Evropská unie dostála svým závazkům.

Celou reportáž si můžete poslechnout zde, komentář Víta Havelky začíná v 8. minutě a 40. vteřině. 

#Víceletý finanční rámec

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org