Lidové noviny: Dědictví aneb „Komise poslední šance“

Naše Zuzana Stuchlíková publikovala v Lidových novinách názorový text týkající se zhodnocení Komise pod vedením Jeana-Clauda Junckera v ohledu cílů, které si v rámci programu vytyčila, a z hlediska reakcí na situace, kterým čelila.

"Když se Jean-Claude Juncker v roce 2014 ujímal předsednického křesla, ambice mu nechyběly. Jako první předseda Evropské komise vzešel ze systému tzv. spitzenkandidátů – Evropská rada jeho nominaci potvrdila na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu, které Junckerova EPP vyhrála. Sám Juncker chtěl svůj nebývale politický mandát využívat i nadále a představil myšlenku „politické Komise“ – takové, která nebude pouze regulatorním tělem, ale bude zároveň určovat prioritní témata a samostatně reagovat na vzniklé situace. V reakci na volby do Evropského parlamentu, ve kterých v roce 2014 výrazně bodovaly populistické a extremistické strany, také prohlásil svou Komisi za „Komisi poslední šance“, která má ještě možnost přiblížit Evropskou unii jejím občanům."
"Realita následujících let však ukázala, že členské státy nejsou ochotné přenechat zásadní politická rozhodnutí Komisi a že politická rovina působení Junckerova kabinetu se nijak zásadně nelišila od jeho předchůdců. V průběhu vyjednávání o Junckerově nástupci po volbách v roce 2019 pak dali představitelé Evropské rady jasně najevo, že koncept spitzenkandidátů byl spíše historickou odchylkou než novým pravidlem."
Článek v plném znění byl publikován v tištěném vydání Lidových novin ze dne 4. prosince 2019.
#Evropská komise #Jean-Claude Juncker

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org