POLICY PAPER: Mezigenerační spolupráce v pracovním prostředí

Lenka Farkačová se ve svém posledním policy paperu zabývá rozvojem sítí mezi-generačních týmů jednotlivých států EU, které mají sloužit coby nástroj k dosažení konkurenční výhody Unie v rámci globálního trhu.

Identifying and retaining employees with high potential and developing their talents for the benefit of the individual is especially important in order to be globally competitive. However, there is a situation where there are several specialized tools for identifying and developing employees, but the size of the population from which potential employees can be recruited is shrinking.

What could help countries to deal with the issue of the current and future shortage of people in the labour markets? "The migration of workers1" is a simple answer from many employers (Confederation of Industry of the Czech Republic, 2019). Disregarding statements like this, it is appropriate to find long-term solutions, e.g. in the form of cross-generation cooperation and partnerships teams.

Celý článek si můžete přečíst v angličtině pomocí tlačítka PDF vpravo.

#pracovní trh # mezigenerační spolupráce #konkurenční výhoda

Lenka Farkačová
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: finance, trh práce, daňové systémy