Info.cz: Konference o budoucnosti Evropy jako hra na zapojení občanů

Vít Havelka v článku pro info.cz shrnuje, jak se současné politické a společenské problémy doléhající na popularitu Evropské unie promítly do obsahu Konference o budoucnosti Evropy.

Zásadní inflaci pokusů o reflexi fungování Evropské unie přinesl brexit, který znamenal pro Evropskou unii i zbývající členské státy šok. Do té doby si nikdo nedokázal představit, že by některá z členských zemí byla ochotna svazek opustit, všeobecně přijímanou mantrou bylo prohlubování spolupráce a postupné rozšiřování EU.

Totéž téma bude dále Vít Havelka podrobně probírat s hosty v rámci další debaty z cyklu EU± ve středu 17. března od 18:00 živě na Facebooku. 

Celý článek si pak můžete přečíst zde. 

#budoucnost evropy

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org